1212 – Scheid julliezelf niet van Mij af. Indien jullie dat toch doen, dan zal er grote treurnis zijn
Vrijdag 5 september 2014, 20.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, maak bekend dat de dood geen macht heeft over hen die  Mij toebehoren en wier geloof hen heeft ondersteund tot aan hun laatste adem. Deze zielen hebben geen angst voor de fysieke dood, omdat zij weten dat het Eeuwige Leven op dat moment begint. Ik verwacht zulke zielen met open armen en zij lopen als kleine kinderen naar het Licht van Mijn Liefde. Ik omhels hen en neem hen op in Mijn Koninkrijk, Ik verwacht elk van deze zielen in het bijzijn van de Hiërarchie van de Engelen en alle heiligen - dan vindt grote vreugde plaats.

Ik herenig hen met hun families en er is veel vreugde, liefde en opwinding. Geen tranen meer. Geen herinneringen blijven aan het lijden dat ze doorstonden op aarde. Alle zorgen, verdriet en wanhoop zijn in een handomdraai weggevaagd en vergeten. De dood opent de deur voor hen die sterven in staat van Genade terwijl nieuw leven begint. Voor elke ziel die in Mijn Koninkrijk wordt verwelkomd zijn er verschillende niveaus, en aan elk wordt hun beloning toegekend, op basis van de Eer die zij aan God gebracht hebben.

Voor de zielen die sterven in staat van zonde, weet dat Ik Een en Al Genade Ben en zij zullen, na hun zuivering, worden verwelkomd in Mijn Koninkrijk. Bid altijd voor zulke zielen omdat zij in dat stadium niet voor zichzelf kunnen bidden. Jullie gebeden zullen gehoord worden en Ik zal deze zielen met open en liefdevolle armen verwachten. Het is belangrijk voor ieder kind van God om een wezenlijk feit over het leven na de dood te begrijpen. Jullie moeten Mij, Jullie Jezus, vragen om jullie te vergeven: jullie tekortkomingen,  jullie zwakheden en jullie ongerechtigheden, en wel voordat jullie sterven, want het is dan dat Mijn Barmhartigheid het grootst is. Indien jullie niet in God geloven, verwerpen jullie Eeuwig Leven. Zonder liefde tot God, kan de liefde niet van jullie zijn na de dood. Ik ben Liefde en zonder Mij zullen jullie niets anders dan pijn voelen. Scheiding van God moet gevreesd worden. Wanneer jullie je verward voelen over Mijn Bestaan, dan moeten jullie Mij gewoon vragen om een teken van Mijn Liefde te laten zien, en Ik zal antwoorden.

Scheid julliezelf niet van Mij af. Indien jullie dat toch doen, dan zal er grote treurnis zijn en kunnen jullie nooit getroost worden, want Ik zal niet in staat zijn om jullie te helpen. Mijn Koninkrijk zal jullie Eeuwig Leven geven, maar jullie moeten Mij om Mijn Hulp vragen bij het opzeggen van dit gebed.

Kruistochtgebed (165) - Voor de Gave van Eeuwig Leven.

“Jezus, help mij om in Uw Bestaan te geloven.

Geef mij een teken, opdat mijn hart kan reageren op U.

Vul mijn lege ziel met de Genade die ik nodig heb om mijn geest en mijn hart te openen voor Uw Liefde.

Heb medelijden met mij, en reinig mijn ziel van alle misstappen die ik in mijn leven heb begaan.

Vergeef mij voor het verwerpen van U, maar vul mij alstublieft met de liefde die ik nodig heb om het Eeuwig Leven waardig te zijn.

Help mij om U te kennen, om Uw Aanwezigheid te zien in andere mensen en vul mij met de Genade om het Teken van God te herkennen in elke mooie Gave die U de mensheid hebt geschonken.

Help mij om Uw Wegen te begrijpen en behoed mij voor de scheiding met U en de pijn van de duisternis die ik in mijn ziel voel. Amen.”

Sta niet toe dat menselijke hoogmoed, verstandelijke ontledingen of meningen jullie van de Waarheid afbrengen. Als kind van God zijn jullie zeer kostbaar voor Mij. Laat Mij jullie niet verliezen. Kom. Ik Ben Hier. Ik Ben Echt. Laat Mij jullie ziel met Mijn Aanwezigheid vullen. Zodra dat gebeurt zullen jullie Mij moeilijk nog kunnen negeren.

Ik houd van jullie allemaal. Ik zegen jullie. Ik wacht op jullie antwoord.

Jullie Jezus