1211 Ė Satan hunkert naar zielen, zijn honger is allesverslindend en zijn begeerte meedogenloos
Donderdag 14 september 2014, 23.03 u.x

Mijn zeer geliefde dochter, alle profetieŽn die zo lang geleden voorzegd werden, en die gegeven werden aan Gods profeten, zieners en visionairs, door zowel openbare als particuliere openbaringen, zullen zich nu ontvouwen.

De scepticus zal de authenticiteit van het Woord van God in vraag stellen, maar wanneer hij al datgene wat in het Boek Openbaring voorspeld werd zal zien uitkomen,  zal hij stil worden, want wanneer deze gebeurtenissen de mensheid treffen, zal hij enkel troost vinden wanneer hij Mij opzoekt. Wanneer jullie hart vol verdriet zal zijn, omwille van de wrede daden die boosaardige mensen uitvoeren tegen Gods kinderen, zullen jullie tranen van angst schreien. Dan zullen jullie zien hoezeer het kwaad zich kan verspreiden in de zielen van hen die een hart van steen hebben. Wanneer jullie zien hoe weinig achting en eerbied deze vijanden van God hebben voor het menselijk leven, zullen jullie eindelijk begrijpen hoe veel macht de duivel over de mensheid uitoefent. In zijn laatste uren zal Satan, die zichzelf manifesteert in de zielen die hij verzadigt met zijn verrotte wegen, de wereld tonen hoe intens zijn haat voor de mensheid is.

Voor elke verontschuldiging die de mens geeft om het kwade te rechtvaardigen, zullen de plegers van boosaardige daden de haat verraden die zij in hun hart koesteren voor Gods kinderen. Zij zullen wrede gruwelijkheden uitvoeren in de Naam van God en zij zullen in hun ziel geen liefde hebben. Zij verwekken haat en de meesten van hen begrijpen niet waarom hun haat voor anderen zo intens is. Hoewel veel mensen niet in het bestaan van de duivel geloven, moeten jullie toch weten dat hij niet kan weerstaan om zichzelf bekend te maken door hen die hij in zijn greep heeft. Zijn uitwaseming verspreidt zich totdat ze elke natie, elke zwakke ziel  en machtige leiders verslindt wier eerzuchtige passie hen zal openstellen voor zijn invloed.

Jullie zullen weldra wrede handelingen zien plaatsvinden in elk deel van jullie maatschappij, in vele landen en op verschillende manieren. Satan hunkert naar zielen, zijn honger is allesverslindend en zijn wil meedogenloos. Wanneer zijn haat zich echt in zielen manifesteert, zullen deze mensen niet in staat zijn hun daden te verbergen. Enkel in die situaties kunnen velen onder jullie zien wie de duivel werkelijk is en dat zal zijn door de daden van die arme zielen die zich aan zijn wil onderworpen hebben.

Jullie mogen nooit zelfgenoegzaam zijn wanneer boze daden en handelingen, inclusief oorlogen en onrust, in de wereld oprijzen. Het is juist dan dat jullie gebeden het meest nodig zijn.

Jullie Jezus