1210 - Moeder van Verlossing: God zal de Zijnen nooit in de steek laten.
Dinsdag 2 september 2014, 15.40 u.

Mijn lieve kind, je moet Mijn kinderen vertellen dat God de Zijnen nooit in de steek zal laten, want dat is totaal onmogelijk. Hij houdt van al Zijn kinderen, ongeacht hoeveel verdriet ze Zijn enige Zoon, Jezus Christus, aandoen.

Mijn bescherming zal iedere ziel ondersteunen die het Woord van God verkondigt en door de Macht van God zal ik de kop van de slang in al zijn gedaantes verpletteren. Ik  zal de advocaat zijn die de leugens zal onthullen die uit de bek van het beest stromen en de wereld zal kennis nemen van de tegenstrijdige onwaarheden, die hij zal verspreiden onder diegenen die toelaten gewillige werktuigen van hem te worden, in volledige onderwerping aan zijn boosaardige wegen. De koning van de leugen zal ermee voortgaan zielen af te wenden van de Waarheid en hij, de bedrieger, zal nooit zwichten tot het laatste uur.

Wanneer leugens gebruikt worden om mensen van het Ware Woord van God af te leiden, zal ik ingrijpen om de Waarheid te onthullen. De mensheid zal twee keuzes hebben trouw te blijven aan de Waarheid ofwel leugens te aanvaarden als een vervangmiddel ervoor. Verwarring zal de harten aantasten van de kwetsbaren, de zwakken en van hen die de Geest van God niet in hun ziel dragen. Dus zal de strijd om de zielen worden uitgevochten, waar mensen ofwel in leugens ofwel in de Waarheid zullen geloven.

Ik breng buitengewone berichten over de Barmhartigheid van mijn Zoon en ik ben Zijn instrument bij de redding van de zielen. Geen enkele ziel zal uitgesloten worden uit deze Missie van Verlossing. Jullie moeten bidden dat de mens de leugens zal ontwarren die verspreid worden door de vijanden van mijn Zoon om hen weg te trekken van de Waarheid, het Licht en de Liefde van mijn Zoon. Vertrouw mijn Zoon en aan jullie zal Zijn Grote Barmhartigheid getoond worden. Geloof in mijn Zoons Belofte om terug te komen en jullie zullen eeuwig leven hebben. Sta niet toe dat leugens jullie misleiden, want als jullie dat toelaten zullen jullie het erg moeilijk hebben om Trouw te blijven aan mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder,

Moeder van Verlossing