1208 – Geef geen gehoor aan het gebulder van de oppositie want de menselijke mening betekent niets in Mijn Koninkrijk
Zaterdag 30 augustus 2014, 18.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, volharding in het lijden brengt een ziel dichter bij Mij en daarom beloon Ik zulke beproevingen. Onderschat nooit op welke wijze Mijn Tegenwoordigheid in een ziel opgemerkt wordt door de Boze, die snel naar die zielen getrokken wordt waar Mijn Tegenwoordigheid het sterkst is. Aanvaard het lijden in Mijn Naam en begrijp dat de reden ervoor vanwege Mij is. Indien Ik niet tegenwoordig zou zijn, zou de Boze jullie negeren.

De Genaden, die Ik overvloedig schenk aan diegenen die Mij het meest beminnen en die elk aspect van eigenliefde en trots hebben opgeborgen, omvatten de Gave van onderscheiding. Dat is een zeer speciale Gave vanuit de Hemel en gezegend zijn zij die de genade bezitten om de Waarheid te onderscheiden, want zij zullen nooit door onwaarheden worden beďnvloed. Diegenen onder jullie die deze Gave ontvangen zullen Mij zielen brengen. Maar bij iedere ziel die jullie Mij brengen, en vanwege jullie gebeden en lijden, zal de Boze proberen jullie tegen te houden. Weet dat de Glorie van God die aan jullie zijde aanwezig is een vreselijke boosaardigheid zal oproepen en jullie zullen in Mijn Naam vervloekt worden door die zwakke zielen, die als voer zijn voor Satan en voor elke boze geest die hij heeft losgelaten om zielen op aarde te vernietigen.

Wees in vrede en weet dat wanneer jullie de Waarheid hooghouden – het Woord van God – in confrontatie met tegenspoed, al Mijn Kracht gebruikt wordt om zielen te redden. Voor elke ziel die jullie Mij brengen zal Ik jullie met meer Genaden overladen en zo zal het verdergaan. Geef geen gehoor aan het gebulder van de oppositie want de menselijke mening betekent niets in Mijn Koninkrijk. Jullie moeten elkaar altijd als door Mijn Ogen zien. Heb Ik jullie dat niet eerder verteld? Begrijpen jullie de meest elementaire les niet die Ik tijdens Mijn Tijd op aarde onderwees? Bemin elkaar zoals Ik jullie bemin. Indien jullie je vijanden niet kunnen beminnen dan zullen jullie het moeilijker vinden om dichter bij Mij te komen. Indien jullie jezelf boven anderen plaatsen, dan kunnen jullie niet zeggen dat jullie Mij onvoorwaardelijk liefhebben, want indien jullie dat deden zouden jullie tegen Mij zeggen:

“Jezus, ik ben niet waardig voor U te staan, maar doe met mij wat U wilt, aangezien ik zal doen wat U verlangt.”

Ga jullie allen en herinner jullie zelf Wie Ik Ben. Alleen wanneer jullie leven volgens Mijn Onderrichtingen kunnen jullie echt zeggen dat jullie van Mij zijn. Jullie kunnen niet een deel van Mijn Woord nemen en het luid verkondigen en vervolgens andere delen ontkennen. Aan diegenen die hun superioriteit over anderen bekendmaken en die hun verwrongen versies van Mijn Woord presenteren, met als resultaat dat zielen van Mij worden weggetrokken, zeg Ik dit. Op de dag dat Ik Mijn Tegenwoordigheid in de wereld wegtrek zullen de machtige en de hoogmoedige mensen tranen van woede huilen, en vervolgens van wanhoop, want zij zullen dan weten hoe hun bedrog de val van veel zielen veroorzaakt heeft en de toorn van God zal hen doen beven. Er zal geschreeuw zijn en tandengeknars. Maar op dat ogenblik zullen zij  nergens meer heen kunnen. Zij zullen niemand hebben om zich te verantwoorden want zij zullen nooit Mijn Aangezicht zien.

Jullie Jezus