1207 Moeder van Verlossing: Beschouw het leven als een fase tussen de geboorte en het Nieuwe Glorierijke Koninkrijk
Vrijdag 29 augustus 2014, 14.25 u.

Mijn dierbare kinderen, laat niemand van jullie ooit bevreesd zijn voor de Hemelse Tussenkomst in deze Missie van Verlossing. In plaats daarvan, wees dankbaar voor Gods Grote Barmhartigheid en Zijn onpeilbare Liefde voor het mensenras. Jullie moeten God eren, wetend dat alles met Hem begint en eindigt. Er is geen tussenfiguur. Beschouw het leven als een fase tussen de geboorte en het Nieuwe Glorierijke Koninkrijk dat jullie allen verwacht, indien jullie Gods Belofte aanvaarden dat Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, zal terugkomen om Zijn Koninkrijk terug te winnen.

Zo velen geloven niet in Hem Die hen geschapen heeft. Zelfs als zij getuigen mogen zijn van Zijn Liefde, geloven zij nog altijd niet dat de Liefde van God komt of dat God Liefde is. Zij die het bestaan van het kwaad aanvaarden geloven niet in de Liefde van God noch erkennen zij het bestaan van de Boze. Alleen diegenen die erin slagen om het kwaad in al zijn vormen te overwinnen, begrijpen werkelijk de macht die het kwaad uitoefent over woorden, daden en handelingen van de mensen. Alleen wanneer een ziel is losgemaakt van de invloed van het kwaad, kan zij bevrijd worden. Ware vrijheid kan alleen bereikt worden wanneer jullie de Waarheid aanvaarden. Indien jullie het Vlees geworden Woord, dat is mijn Zoon Jezus Christus, niet erkennen, dan zullen jullie nooit vrij zijn.

Kinderen, jullie moeten het kwaad bestrijden in al zijn bedrieglijke vormen maar het is niet gemakkelijk om het duidelijk te identificeren. Satan is de koning van de leugen. Hij is de bedrieger die erin slaagt om de wereld ervan te overtuigen dat hij niet bestaat. Hij stelt de Waarheid altijd voor als een slechte zaak en de zwakken onder jullie zal hij overtuigen dat het kwaad altijd kan gerechtvaardigd worden. Jullie mogen jezelf nooit toestaan om bedrogen te worden, want de Waarheid is aan de wereld geschonken en staat neergeschreven in het Boek van mijn Vader. Alles wat afwijkt van het Ware Woord van God, moet vermeden worden. Luister niet naar diegenen die jullie vertellen dat een zondige daad een goede zaak is of dat zij moet geaccepteerd worden omwille van de tijd waarin jullie leven.

De mensheid is niet veranderd. De zonde is niet veranderd. Wat wel veranderd is, is de weerzin van de mens om God te erkennen als zijn Schepper.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing