1206 – Ik zal ingrijpen op een manier die de wereld zal verbazen
Donderdag 28 augustus 2014, 20.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Ze kennen ook diegenen die van Mij zijn, net zoals ze diegenen kennen die niet van Mij komen. Diegenen die Mij toebehoren, zijn teder van hart, vol liefde voor alle zondaars waaronder mijn vijanden, en vol nederigheid, want zij weten dat ze niets betekenen zonder Mij. Hun zielen zijn vrij van boosheid, wrok, haat en zij lijden als gevolg daarvan. Zij schitteren als bakens, hun zielen vol van het Licht van God.

Het is dat Licht dat Satan en alle gevallen engelen met elke vorm van verleiding bestoken. Dat zijn de zielen die door de Boze het meest gezocht worden en in de tijden die voor ons liggen, zullen zij zich laten leiden door leugens. Sommigen zullen volledig van de Waarheid afvallen. Anderen zullen eraan vasthouden, maar zullen moeite hebben om dat te doen, terwijl diegenen die de Genade van de Goddelijke Wil van God in hun hart hebben, nooit aan de Waarheid zullen verzaken. De wereld zal in een groot slagveld veranderen, waar verwarring zal regeren, en het zijn de zielen die van Mij zijn die de grootste beproevingen onder ogen zullen zien.

Het is Satans begeerte om diegenen die Mij kennen van Mij weg te nemen. Dat zijn de zielen die het dichtst bij Mijn Hart zijn, want zij vertegenwoordigen de grootste buit. Het zullen  dergelijke zielen zijn die, mochten zij een fout begaan hebben, voor Mij zullen paraderen op last van Mijn grootste vijand. Ik zal bespot worden vanwege hun verraad en Ik zal bittere  tranen van medelijden storten voor deze arme kinderen van God.

Maar weet dit. Ik zal vechten voor deze zielen. Ik zal ingrijpen op een manier die de wereld zal verbazen, zodat Ik ze kan wegrukken uit de klauwen van bedrog en ze zullen weten wanneer Ik dit doe. Op die dag zal Ik ze weer vragen: “Zijn jullie van mij of niet?” Dan zullen ze weten dat Ik het Ben, en Ik zal ze terugwinnen en hen meenemen in Mijn Nieuwe Koninkrijk.

Diegenen die sterk blijven, vanwege hun onwankelbare geloof in Mijn Heilig Woord, zullen diegenen die van Mij zijn leiden. Het zal door deze zielen zijn – Mijn Restkerk – dat Mijn Barmhartigheid zich ver en boven al wat voor het oog zichtbaar is zal uitstrekken.

Ik roep nu tot diegenen die Mij kennen. Ik wil dat jullie elke dag leven alsof er geen morgen is. Vertrouw Mij. Vraag Mij om bescherming en doe een beroep op Mij voor bijzondere  gunsten in jullie reis naar Mijn Nieuwe Tijdperk van Vrede. Ik zal jullie elke keer te hulp komen en buitengewone Genaden over jullie uitstorten. Dan zullen jullie niets vrezen want jullie zullen weten dat Ik met jullie meeloop. Ik zal jullie hand vasthouden wanneer Ik jullie begeleid naar de Schuilplaats van Mijn Vrede en Mijn Heerlijkheid. Kom naar Mij en wees niet bang want Mijn Grote Dag zal onverwacht en plotseling aanbreken, en jullie zullen geen enkele traan meer vergieten want jullie zullen voor eeuwig verenigd zijn met de Goddelijke Wil van God.

Aanvaard Mijn Liefde, Mijn Zegeningen en Mijn Grote Barmhartigheid want als jullie dat doen kunnen jullie echt beweren van Mij te zijn.

Jullie Jezus