1205 - Wanneer iemand zegt dat hij Mij liefheeft, dan zal hij alles doen in overeenstemming met Mijn Heilige Wil
Maandag 25 augustus 2014, 19.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemand zegt dat hij Mij liefheeft, dan zal hij alles doen in overeenstemming met Mijn Heilige Wil. Hij zal alles in Mijn Heilige Handen leggen en hij zal zijn eigen behoeften en verlangens vergeten. Dan zal hij tot Mij zeggen: “Jezus, al wat ik zeg en doe stemt overeen met Uw Heilige Wil – handel met mij in overeenstemming met de Wil van God”.

De mens die leeft in Mij en Ik in hem, zal alles overgeven wat overeenstemt met datgene wat Glorie geeft aan God. Hij zal geen zelfzuchtige motieven hebben, geen verborgen verlangens om zichzelf te behagen en hij zal alles doen wat hij kan in dit leven om zo in volle vereniging met Mij te zijn. Hij zal Mij elke gedachte geven, elke beweging, elke stap en elke handeling, zodat Ik in zijn ziel kan handelen. Hij zal Mij volledig vertrouwen en hij zal weten dat al wat Ik doe en al wat Ik toesta om de aarde te zuiveren, slechts één doel heeft en dat is: Glorie te brengen aan God.

De mens op zichzelf kan Mij nooit zulk een geschenk geven tenzij hij Mijn Heilige Geest toelaat in hem te verblijven. Alleen dan kan hij tot de volmaaktheid komen die hem zal omvormen, zodat zijn hart en ziel zich met Mij verstrengelen. Dan kan Ik, door Mijn Godheid, grote wonderen bewerken in die ziel die, terwijl ze Mij totaal vertrouwen schonk, toch haar Godgegeven recht – dat is de vrije wil – zal behouden.

Door Mij, Jezus Christus, toe te laten in jullie te verblijven, zal dat van jullie kant grote offers vereisen. Jullie moeten elke hooghartige gedachte afschudden, elke zwakheid en elk greintje zelfmedelijden. Wanneer jullie tot Mij komen en Mij vragen jullie te leiden, dan zal om het even welk lijden dat voordien jullie levenslot was, terzijde gesteld worden. Niets zal jullie verontrusten. Jullie zullen niet in staat zijn om gevoelens van haat te koesteren tegenover anderen, ook niet tegenover hen die jullie grote schade of verdriet berokkenen. Jullie zullen gemakkelijk vergeven, geen wrok in jullie hart koesteren, hoe moeilijk de omstandigheden ook mogen zijn waarin jullie verkeren en jullie zullen de dingen zien zoals Ik ze zie.

Om jullie voor te bereiden om in Mij te leven, moeten jullie je herinneren dat al het goede van God komt. De mens kan nooit door zijn eigen intellect en vastberadenheid vrede bereiken tot op de dag dat hij zichzelf met geest, lichaam en ziel aan God geeft. Door aan Mij, Jezus Christus, zijn gave van volledig vertrouwen te schenken, zal Ik in die ziel wonen en hij zal deel uitmaken van al Mijn Glorie. Zulke zielen zal Ik verheffen. Welk een vreugde zal hun harten overspoelen! Angst voor het onbekende zal hen niet meer hinderen. Op die wijze zal Ik de wereld voorbereiden op Mijn Grote Glorie – Mijn Nieuw Glorievol Koninkrijk, waar alle leven zal geleefd worden in overeenstemming met de Wil van God, op aarde zoals in de Hemel.

Wanneer Mijn Wil diep geworteld zit in de zielen van hen die hun leven leiden in overeenstemming met al Mijn wensen, dan zullen zij nooit nog haat, van welke aard ook, in hun harten ervaren. Want dat zal onmogelijk zijn. Ik ben niet in staat tot haten en indien Ik  toegelaten Ben te leven in jullie ziel, dan kan niets in jullie verblijven wat niet van Mij komt. 

Jullie Jezus