1204 - God de Vader: Ik zal jullie tranen afvegen, de wereld verenigen en vrede brengen.
Zondag 24 augustus 2014, 17.15 u.

Mijn liefste dochter, heeft de mens werkelijk weet van de omvang van Mijn Liefde voor Mijn kinderen? Weet hij dat met de liefde een vreselijke pijn kan komen? Zuivere liefde kan veel pijn veroorzaken wanneer zij wordt verworpen.

Ik bemin Mijn kinderen, Mijn Schepping, Mijn Vlees en Bloed. Daarom voel Ik grote pijn door de wijze waarop de zonde scheiding heeft teweeggebracht tussen Mijn kinderen en Mij, hun Eeuwige Vader. Ik ween wanneer Ik de haat zie die in hun hart kan etteren tegenover  elkaar. Ik ween wanneer Ik getuige ben van hun zonden van wellust, jaloezie, hoogmoed, hebzucht, hun passie om elkaar te overtreffen en de pijn en de angst die zij elkaar toebrengen.

Wanneer ze het Leven wegnemen dat Ik aan de mens schonk, dan is Mijn Pijn zo groot dat Ik het uitschreeuw met zo'n smart, dat de gehele Hemelen tranen van verdriet met Mij vergieten. Mijn tijd komt spoedig en wanneer jullie horen van de oorlogen, de epidemieŽn, de hongersnood en de aardbevingen die in frequentie toenemen, weet dan dat dit het uur zal zijn waarop Ik zeg Ė genoeg!

Ik zal de goddeloze in slechts een ademtocht verbannen, de moordenaars met slechts een fluistering en Mijn vijanden in een oogwenk. Dan zal Ik het uur bekendmaken, de tijd voor Mijn Zoon om Zijn Rechtmatige Koninkrijk terug te winnen.

Ik zal jullie tranen afvegen, de wereld verenigen en vrede brengen, diegenen verbannen die Mijn kinderen vervolgden en diegenen in het Licht van Mijn Koninkrijk brengen, die in Mijn Naam leden, want zij zullen in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde verheven worden.

Bereid jullie voor, Mijn kinderen, want het vreugdevol leven in Mijn Nieuw Paradijs zal weldra van jullie zijn. Het lijden op deze aarde zal niet meer bestaan en de tranen van verdriet zullen vervangen worden door tranen van vreugde. Dat is Mijn Belofte. Dus wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie er niets meer kunnen bij nemen, weet dan dat de dageraad van het van het Nieuwe Tijdperk nabij is.

Jullie Eeuwige Vader

God de Allerhoogste