1203 Moeder van Verlossing: Bid om Vrede in de Wereld
Zondag 24 augustus 2014, 17.00 u.

Mijn lieve kinderen, Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor vrede in de wereld, want zeer spoedig zullen vele landen verwikkeld zijn in oorlogen, die moeilijk onder controle te houden zijn en vele onschuldige levens zullen verwoest worden.

De vrede die Ik jullie vraag af te smeken van Mijn Geliefde Zoon is bedoeld om de impact van de haat te verminderen die in de harten van de misleide zielen gezaaid werd, en die anderen gruweldaden doen ondergaan. Vrede, wanneer die op de aarde wordt uitgestort door de Kracht van God, zal een inzicht geven over hoe jullie elkaar moeten behandelen met liefde en respect, ongeacht jullie verschillen. Ik vraag jullie om elke dag dit Kruistochtgebed, het Gebed van Vrede, te bidden.

Kruistochtgebed (164) - Gebed van Vrede voor de Naties

O Jezus breng mij vrede.

Breng vrede in mijn natie en in al die landen die verscheurd worden door oorlog en verdeeldheid.

Zaai de zaden van vrede in die versteende harten die anderen doen lijden in de naam van gerechtigheid.

Geef al Gods kinderen de Genaden om Uw Vrede te ontvangen zodat liefde en harmonie kunnen bloeien, zodat de liefde voor God zal triomferen over het kwaad en dat zielen kunnen gered worden van het bederf van leugens, wreedheid en boosaardige eerzucht.

Laat vrede heersen over al diegenen die hun leven toewijden aan de Waarheid van Uw Heilig Woord en over hen die U helemaal niet kennen.

Amen.

Vrede zij met jullie, lieve kinderen, en denkt eraan dat jullie zonder liefde tot God nooit ware vrede kunnen vinden.

Jullie Geliefde Moeder

Moeder van Verlossing