1202 - Ik zal Mijn Engelen en uitverkorenen bewapenen om de strijd aan te gaan met diegenen die Mij veroordelen.
Zaterdag 23 augustus 2014, 20.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, twee tekens zullen duidelijk worden naargelang de grote schare  van uitverkoren zielen oprijst om Mij te helpen bij het terugwinnen van Mijn Koninkrijk op aarde. Het eerste teken heeft betrekking op de hooghartigheid van zielen in Mijn Kerk op aarde, waar menselijke redenering, intelligentie en ambitie het ware geloof van Mijn gewijde dienaren zullen vernietigen. Trots en arrogantie, in combinatie met een aangeboren verlangen om een dieper geloof te beleven, dat altijd net buiten hun bereik zal zijn, zullen leiden tot een valse kerk der duisternis. Dat zal een opgeblazen hiërarchie tot gevolg hebben die onwaarheden en een onvruchtbaar geloof zal voortbrengen.

Het tweede teken heeft betrekking op de armzalige lichamen wanneer het menselijk lichaam – een heilig Geschenk van God – zal worden teruggebracht tot slechts een vehikel gebruikt als wereldse opschik, waarvoor geen respect zal getoond worden. Gebrek aan moraliteit zal resulteren in een gebrek aan respect voor het menselijk lichaam, met inbegrip van het misbruik van het lichaam waar het wordt gebruikt als een middel om deel te nemen aan  zware zonden van het vlees. Het gebrek aan respect voor het menselijk leven zal ook betekenen dat moord zo gewoon zal worden dat velen, uiteindelijk, volledig immuun zullen worden voor de gruwel van de fysieke dood door de handen van slechte mensen.

De zuivering van de mens gaat door, want zonder het lijden van bereidwillige zielen, zouden veel mensen verloren zijn. Alleen dan, wanneer alle dingen ondraaglijk lijken, zal aan diegenen met het Zegel van de Levende God, de verlichting geschonken worden van hun lijden, dat de mensheid zal te gronde richten door zonden, oorlogen, hongersnood en ziekte. Jullie mogen oorlogen nooit negeren – hoe klein ze ook zijn – want zij zullen zich verspreiden. Negeer nooit het gebrek aan waar geloof in Mijn Kerk want ook dat zal uitdeinen. Negeer nooit de haat tussen de volkeren, die gebruik maken van de religie om hun vijanden te terroriseren, want ook die haat zal om zich heen grijpen om de zielen te verslinden van diegenen die Mij liefhebben. Negeer nooit de haat tegen Gods zieners of gekozen profeten want indien zij deze zielen haten dan haten zij Mij. Jullie mogen hun boosaardige tongen niet toestaan jullie te verleiden om bij hen aan te sluiten in hun snode pogingen om de klank van Mijn Stem te smoren. Indien jullie dat doen, dan zullen ook jullie even besmet worden als zij.

En terwijl al deze verstoringen plaatsvinden, zal Ik Mijn Engelen en uitverkorenen bewapenen om de strijd aan te gaan met diegenen die Mij veroordelen. Dan, net wanneer de wereld elk grammetje verliest van de waardigheid die de mens eigen is, zal het beest de afgrond openen en vervolgens zal elke vijand van God Mijn Kerk infiltreren. Maar het zal volgens de vrije wil van de mens zijn of hij, al dan niet, bereid is om dergelijke onrechtvaardigheden te tolereren.

Diegenen die opstaan en de Wil van God verdedigen zullen met grote Genaden worden gevuld en zullen door hun geloof boeten voor de zonden van diegenen die te koppig of te bang zijn om al wat het Woord van God tegenspreekt te weerstaan. Wanneer alle kwade wreedheden toenemen en wanneer de mens beseft dat hij niet beschikt over het vermogen om te vechten of om zulke boosheid te beheersen, moet hij zich tot Mij wenden en zeggen:

"Jezus, verlos ons hulpeloze zondaars van Uw vijanden."

Alleen dan kan Ik ingrijpen om de impact af te zwakken van geweld, moord, haat en oorlogen veroorzaakt door de zonde van de mens. Wend jullie elke dag tot Mij en roep om Mijn Barmhartigheid. Ik zal nooit diegenen in de steek laten die zich naar Mij uitstrekken.

Jullie Jezus