1201 Moeder van Verlossing: niemand heeft het recht om een andere mens schade te berokkenen in de Naam van God.
Donderdag 21 augustus 2014, 16.25 u.

Mijn dierbare kinderen, wanneer de ene mens een andere vervolgt en hem lijden veroorzaakt, dan kan de Geest van God niet in die ziel verblijven want het is de Boze die zich daarin ophoudt. Wanneer iemand een andere mens vervolgt, hem schade toebrengt hetzij spiritueel hetzij lichamelijk, en vervolgens zijn daden rechtvaardigt door te zeggen dat hij het Woord van God verdedigt, weet dan dat dit de grootste zonde is omdat zij de Goddelijkheid van God beledigt.

Niemand heeft het recht om een andere mens in de Naam van God te schaden daar dit nooit door mijn Zoon Jezus Christus zou vergoelijkt of toegestaan worden. Terwijl het onheil in de wereld toeneemt, zal elke boosaardige handeling verschoond worden door diegenen die schuldig zijn aan vreselijke zonden tegen Christus. Zij zullen elk mogelijk excuus gebruiken om hun gemene daden te rechtvaardigen en niet een van hen zal ontsnappen aan de kastijding in Gods Plan van Verlossing. Berokken kwaad aan een andere ziel en die mens zal verantwoording moeten afleggen voor zijn zonden tegen God, Zijn Schepping en elk kind van Hem.

In deze tijd van grote misleiding, waarin het voor zondaars moeilijk is goed van kwaad te onderscheiden, is het belangrijk om het Woord van mijn Zoon, Jezus Christus, in herinnering te brengen. Laat diegene die zonder zonde is de eerste steen werpen. De persoon die anderen verschrikkelijk heeft doen lijden, zal geoordeeld worden overeenkomend met zijn of haar daden.

In deze tijd moeten jullie bidden voor de mensheid en de genaden om het verschil te onderscheiden tussen zonden tegen de mensheid en zonden tegen God. Zonde is zonde, maar  wanneer boosaardige daden gepleegd worden in Gods Heilige Naam, dan zullen ernstige consequenties in hun spoor volgen. Net zoals de haat zich verspreidt, zo zal ook de Liefde van God zich verspreiden door de zachtmoedige en nederige zielen, want zij dragen de toorts van Verlossing tegen een achtergrond van duisternis. Alleen dank zij Gods Genade kan de mens gered worden van zonde en het zal door deze zielen zijn, die God onvoorwaardelijk beminnen, dat de zielen die in dwaling zijn kunnen verlost worden.

Jullie moeten bidden, bidden, bidden voor zondaars waar ook, omdat de duisternis hen voor de Waarheid verblindt. Zonder de Waarheid, zou de wereld in volledige duisternis verzinken. Bid dat jullie, mijn lieve kinderen, kunnen weerstaan aan de lelijkheid die de zonde in jullie leven brengt. Bid voor hen die Gods kinderen vervolgen, opdat zij het in hun hart mogen vinden om liefde en medelijden aan anderen te betonen.

Bid voor de verlossing van de zielen en in het bijzonder voor hen die toegelaten hebben dat de haat hun hart verduistert en die Gods Barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Jullie Geliefde Moeder

Moeder van Verlossing