1200 De wereld staat aan de vooravond van grote veranderingen
Maandag 18 augustus 2014, 18.47 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Gods kinderen getuige zijn van conflicten in de wereld en de verschrikkelijke wreedheden begaan in naam van gerechtigheid, weet dan dit. Kwaad brengt kwaad voort. Doe kwaad aan anderen en hetzelfde zal jullie worden aangedaan. Mijn Gerechtigheid is vanzelfsprekend en al is Mijn Barmhartigheid overvloedig, toch moet Mijn Bestraffing, wanneer die de ondankbare en slechte mensen overkomt, gevreesd worden.

Ik breng aan geen enkele mens schade toe, want die komt niet van Mij. Maar wanneer kwaad wordt toegebracht aan Gods kinderen en goddeloosheid zich verspreidt, dan zal Ik Mijn Gerechtigheid uitstorten en laat niemand eraan twijfelen dat deze tijden nu zijn aangebroken. Goddeloosheid is een gevolg van de zonde. Zielen die bezwijken voor de zonde moeten altijd proberen om zich snel in Mijn Ogen te verlossen. Anders woekert de zonde en mochten jullie twijfelen aan de wurggreep die Satan heeft over zielen die vol zijn van haat en geweld, dan moeten jullie weten dat het uiterst moeilijk is om zulke zielen van zijn controle te bevrijden.

Zodra Satan een ziel teistert, zal hij die persoon voortdurend kwellen totdat zijn geest, zijn daden en zijn acties in eenheid zijn met de Boze. De besmette ziel raakt uiteindelijk bezeten en alleen Ik, Jezus Christus, kan die ziel bevrijden door middel van duiveluitdrijving. Een ziel kan heel snel bezeten worden, maar het kan jaren duren om haar uit de greep van de slang te bevrijden. Wanneer dus Mijn Straf wordt gevoeld zal het zijn om het kwaad uit te roeien en de daders te bestraffen, die het leven van anderen ontvreemden. Ik zal diegenen straffen die het leven van het lichaam en het leven van de ziel wegnemen. Geen booswicht zal onzichtbaar zijn want Mijn Ogen zien alles.

Jullie weten zoveel van Mijn Liefde. Jullie twijfelen niet over hoe groot Mijn Barmhartigheid is. Maar de sterfelijke mens is zich niet bewust van de Toorn van God want daarover werd jullie niets verteld. Gods Toorn is echt. Geloven jullie dat Hij Satan zou toelaten om Zijn kinderen te vernietigen om dan achterover te leunen en toe te kijken? Geloofden jullie dat Hij de zielen niet zou bestraffen die toegeven aan elke gril en verlangen van Satan? Terwijl goede zielen het leven kunnen verliezen, zullen zij toch leven. Maar boosaardige zielen zullen geen leven hebben ook al verliezen zij het leven niet.

De wereld staat aan de vooravond van grote veranderingen en alles wat God voorzegde zal plaatsvinden. Alles wat Hij zei dat zou gebeuren zal gebeuren. En terwijl Ik jullie de profeten gaf om jullie te waarschuwen, luisterden jullie nog steeds niet. Jullie verwierpen de vele private openbaringen die aan de wereld gegeven werden zodat de mensheid zou worden voorbereid. Maar toch hebben jullie niet geluisterd.

Jullie moeten bidden dat de omvang van de vernietiging in de wereld afgezwakt wordt, want indien jullie zouden zien wat in de toekomst ligt, dan zouden jullie aan Mijn Voeten vallen en smeken om genade. Zij die faalden om het Woord van God in Mijn Kerken op aarde levend te houden zijn verantwoordelijk voor het verlies van vele miljoenen zielen die anders zouden gered geweest zijn.

Schaam jullie die Mij jullie Eigen noemen, wanneer jullie aan de ene kant een deel van de Waarheid verkondigen en Mij aan de andere kant vervloeken. De pijn en het verdriet die Ik vanwege de zonde doorstond en de scheiding van de mens van zijn Schepper, lopen ten einde want Mijn Tijd is aangebroken. Weet dat in de eindstrijd voor de zielen wanneer het kwaad escaleert, Gods bestraffing tien maal erger zal zijn dan deze die is toegebracht door de boosaardige mens aan zijn broeders en zusters.

Vrees Mijn Liefde niet maar Mijn Gerechtigheid.

Jullie Jezus