1199 Draag eerst zorg voor jullie eigen ziel en bid dan voor de anderen
Zondag 17 augustus 2014, 17.18 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat er geen verdeeldheid zijn onder Mijn Volgelingen in deze missie om zielen te redden, want dat is het verlangen van hem die Mij haat. Wanneer mijn Christelijke volgelingen onenigheid krijgen en elkaar onderling bestrijden in Mijn Naam, dan bedroeft Mij dat bovenmate. Mijn verdriet wordt nog groter wanneer zij die Mijn Woord verkondigen het vervolgens verloochenen omdat zij anderen op gemene wijze kwaad berokkenen met de bedoeling hun gif te verspreiden.

In Mijn Ogen zijn al Gods kinderen gelijk. Weet dat de goeden onder jullie niet immuun zijn voor de bekoring van Satan, terwijl zij die in hun hart wanhopen en haten niet immuun zijn voor Mijn Gaven. Ieder van jullie is een zondaar. Kom nooit voor Mij om te zeggen dat een bepaalde ziel Mij niet waardig is. Beticht een andere persoon niet voor Mij door hem als boosdoener te bestempelen; want wie zijn jullie in Mijn Ogen behalve slechts zondaars?

De wereld is vol liefde. Maar hij is ook vol haat en onverschilligheid voor Mij, Jezus Christus, omwille van het bestaan van de zonde. Enkel wanneer de zonde uitgeroeid is zal de wereld weer geheeld zijn. Daarom moeten jullie eerst zorg dragen voor jullie eigen ziel en bid dan voor anderen. Wanneer jullie dat doen zal Ik Mijn Barmhartigheid uitstorten over jullie allen. De mens die zichzelf tegenover Mij verheft en kwaad spreekt over iemand anders, zal als laatste voor Mijn Rechterstoel komen, terwijl de mens die zichzelf vernedert tegenover Mij eerst zal komen.

Wanneer zullen jullie echt Mijn Leer aanvaarden? Waarom zeggen jullie bij Mij te behoren wanneer jullie anderen haten? Jullie zullen Mijn Koninkrijk nooit waardig worden totdat jullie dat kleed van eigengerechtigheid en jullie pantser van hoogmoed afleggen.

Jullie Jezus