1198 - Moeder van Verlossing: Jullie mogen mijn Zoon dan wel niet fysiek ontmoeten maar jullie zullen Hem in alle opzichten leren kennen.
Zaterdag 16 augustus 2014, 20.15 u.

Mijn lieve kinderen, veel mensen gaan op een gegeven moment in hun leven op zoek naar mijn Zoon, Jezus Christus. Wanneer een ziel mijn Zoon ontdekt, dan moet er een reis van verschillende paden en van verschillende stadia doorlopen worden. Wanneer jullie dicht bij mijn Zoon komen zal het een strijd zijn en dus moeten jullie dit verwachten. Terwijl jullie dichter bij Hem komen, zullen jullie meer worden zoals Hij en Zijn Eigenschappen zullen jullie bekend worden. Jullie mogen mijn Zoon dan wel niet fysiek ontmoeten maar jullie zullen Hem in alle opzichten leren kennen. Jullie zullen Zijn Liefde voelen. Zijn Pijn zal die van jullie worden. Zijn zachtmoedigheid zal met jullie worden gedeeld en de vreugde die Hij ervaart, vanwege Zijn onvoorwaardelijke Liefde voor de mensheid, zal die van jullie worden. Zijn Geduld zal in jullie ziel worden ingeprent en Zijn Woord zal in jullie worden ingeworteld en wel met een inzicht dat de Heilige Geest jullie zal verlenen.

Wanneer jullie mijn Zoon echt beminnen zullen jullie nederig worden zoals Hij en met een brandend verlangen om Hem, koste wat kost, te dienen. Sommige zielen bereiken met de tijd de spirituele weg van volmaaktheid, maar zij zullen deze reis niet voltooien tenzij ze al hun vertrouwen op God stellen. Wanneer een ziel langs de weg struikelt, krijgt zij de genaden om zichzelf op te richten en verder te gaan op haar reis. Maar indien een ziel met mijn Zoon rivaliseert en zichzelf waardig acht om het Vleesgeworden Woord uit te dagen, dan zal zij zich afscheiden van God.

De persoon die Jezus in dit leven op aarde vindt en die Hem trouw dient, zal vrede hebben. Weinig anders in deze wereld zal hem nog ooit tevredenstellen. Wanneer een ziel die intiem was geworden met mijn Zoon van Hem scheidt, zal zij een vreselijke pijn verduren. Door Hem te hebben gekend en geleefd te hebben in Zijn Hart, is deze pijn van de scheiding van mijn Zoon de ergste pijn die de mens kent.

Wanneer jullie in de verleiding komen om de Onderrichtingen van Christus te betwisten of wanneer jullie op enigerlei wijze gedwongen worden om Hem te verwerpen, weet dan dat  niets van deze wereld jullie ooit de vrede, liefde en vreugde zal brengen die van Hem komt.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing