1197 Zij die de Wil van God belemmeren in Zijn Plan om de zielen te redden, zullen zich blootstellen aan de Toorn van Mijn Vader
Donderdag 14 augustus 2014, 15.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens te laten weten dat zij die de Wil van God belemmeren in Zijn Plan om de zielen te redden, zich zullen blootstellen aan de Toorn van Mijn Vader.

Wanneer de mens een grote gave ontvangt door de Goddelijke Wil van Mijn Eeuwige Vader, en die daarna weggooit, dan weent Mijn Vader. Maar wanneer een mens tracht Mijn Plan te verhinderen, te schaden of tussenbeide te komen in Mijn Voornemen om het Verbond van Mijn Vader te vervullen - redding te brengen voor de wereld - dan zal hij daarvoor  buitengewoon lijden. Wanneer een mens gelooft in zijn eigen macht boven die van God, dan zal hij machteloos gemaakt worden. En wanneer een mens Mij omarmt, net zoals Judas deed, Mij zegt dat hij van Mij houdt, Mij kust op de wang en Mij vervolgens verraadt, dan is hij niet beter dan hij die Mij overleverde aan Mijn beulen.

Ik verleen de mensheid in deze tijden grote genaden. Ik breng de mens door deze missie grote Gaven en wat doet hij? Hij spuwt in Mijn Gelaat, zo vervuld van jaloezie, wrok en haat is hij in zijn ziel. Zij die dat doen zullen overweldigd worden door een diep verdriet, voortkomend uit een eenzaamheid zoals zij die voorheen nog nooit zullen ervaren hebben. Zij zullen de pijn ondergaan van het gescheiden zijn van God in dit leven op aarde en wanneer dat gebeurt, zullen zij weten dat dit het gevolg is van hun verraad van Mij, Jezus Christus, hun ene en enige Verlosser. Zij zullen echter ook de volle omvang begrijpen van Mijn Grote Barmhartigheid, want door aan hen dit lijden op aarde te geven, geef Ik hun een kans om berouw te tonen en weer geheeld te worden. Wanneer zij Mijn Wil aanvaarden, met waardigheid, dan zal Ik hun het leven in Mijn Nieuw Koninkrijk schenken.

Word wakker, jullie allen en versta dat Mijn enig Verlangen is jullie te verrukken in Mijn Liefdevolle Armen. Ik ben jullie vijand niet - Ik bemin jullie en verlang naar jullie met een hunker die jullie niet in staat zijn te begrijpen. Ik zend de profeten niet om jullie angst aan te jagen maar om de Waarheid te ontsluieren, zodat Ik Eeuwige Redding kan schenken aan jullie allen, in het bijzonder aan hen die haar het minst verdienen.

Kom. Luister naar Mijn Oproep Mijn Plan zal vervuld worden ongeacht hoezeer jullie je er tegen verzetten. De volle waarheid van wat jullie nodig hebben om jullie door God-gegeven recht op jullie erfenis terug te winnen, zal weldra bekend gemaakt worden. Wanneer Ik met dit nieuws kom moeten jullie dat verwelkomen of jullie ziel verspelen. 

Jullie Geliefde Jezus