1196 - Wees altijd op jullie hoede voor de verdeeldheid in de wereld waarvan jullie getuige zijn
Woensdag 13 augustus 2014, 16.03 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan is nog nooit zo intens geweest, zoals hij elk soort lijden toebrengt aan Gods kinderen in alle uithoeken van de wereld. Hoe groter de verstoring des te groter is zijn aanwezigheid en invloed. Maar op zichzelf is hij machteloos en het is alleen door de invloed die hij uitoefent over diegenen die open staan voor hem, dat hij dergelijke diabolische vervolgingen kan veroorzaken. Hoe meer zielen hij bemachtigt, hoe erger de vervolging is en hoe meer hij pijnigt. Wanneer mensen die loyaal zijn tegenover Mij,  hem toelaten om verwarring en wanhoop in hun hart op te roepen, is de boosaardigheid die daaruit voorkomt van de ergste soort. Het is dan dat zij zich tegen elkaar keren, de strijd aangaan en zich verdelen totdat ze elkaar vernietigen.

Wees altijd op jullie hoede voor de verdeeldheid in de wereld waarvan jullie getuige zijn, of het nu in de politiek is, de godsdienst of onder Mijn volgelingen, want zij zal altijd geworteld zijn in de verblijfplaats van het beest, wiens regering over de mensheid tot een einde is gekomen. Hij zal echter geen seconde stoppen in zijn plan om alle trouw aan Mij, Jezus Christus, te vernietigen.

Alleen wanneer jullie Mijn Woord aanvaarden, zoals Ik het nu aan jullie geef, zullen jullie de genade vinden om Mij te vragen om jullie te begeleiden door dit slinkse mijnenveld. Niet één  van jullie is sterk genoeg in geloof om de invloed van het kwaad te bestrijden. Zonder dagelijks gebed, waarin jullie om Mijn Hulp smeken, zullen jullie niet in staat zijn om dicht aan Mijn Zijde te blijven. Maar wanneer Ik jullie zulke genaden schenk, zullen jullie moedig worden en de kracht hebben om trouw te blijven aan Mij. Alleen dan zal de Waarheid jullie  staande houden.

Jullie Jezus