1195 Ė Moeder van Verlossing: De tijd waarin de profetieŽn van La Salette en Fatima vervuld worden, is zeer nabij
Woensdag 13 augustus 2014, 14.39 u.

Mijn lieve kinderen, de tijd waarin de profetieŽn van La Salette en Fatima vervuld worden is zeer nabij. Jullie moeten niet bevreesd zijn voor deze tijden, maar omarm ze want jullie moeten weten dat het Verbond van Mijn Vader eindelijk zal voltooid worden zoals het bedoeld was. De antichrist zal, uiteindelijk, zijn troon innemen in de Kerk van Mijn Zoon op aarde en niets zal dat verhinderen. Velen zullen de profetieŽn ontkennen, die Ik aan de wereld openbaarde en zij zullen dat doen op eigen verantwoordelijkheid. Zij die de waarschuwingen die aan de wereld gegeven werden weigeren te aanvaarden, en die Gods vijanden volgen, zullen hun ziel in gevaar brengen en het is voor deze misleide zielen dat Ik jullie vraag om vurig te bidden.

Op dit ogenblik wordt de strijd gestreden voor het menselijk ras en tot verlossing van al Gods kinderen. Groot kwaad wordt berokkend aan hen die standvastig trouw blijven aan de Waarheid van alles wat mijn Zoon de wereld openbaarde. Men kan nooit een deel van Zijn Woord of de Heilige Bijbel nemen om het vervolgens terzijde te leggen ten gunste van iets waarbij men zich behaaglijker voelt. De Waarheid is nooit gemakkelijk om te aanvaarden want het kan de harten vervullen met vrees, zelfs bij de dapperste en moedigste Christenen. De Waarheid wordt altijd verworpen en toen de doornenkroon op het Heilig Hoofd van mijn Zoon, Jezus Christus, werd geplaatst, waren de priesters en de oudsten van die tijd aan het bidden in de tempel en zij brachten glorie aan God terwijl hun trawanten Hem vervloekten toen Hij stierf op het Kruis. Zo ging het vroeger en zo zal het ook vandaag gaan wanneer de wereld wraak neemt op het Woord van God en het binnenstebuiten en ondersteboven keert. Ik verzoek jullie dringend, lieve kinderen, de Waarheid aan te nemen want dat zal het middel zijn om jullie opgang naar het Koninkrijk van het Nieuwe Tijdperk te vergemakkelijken. Zonder erkenning van wat jullie nu gezegd wordt, zullen vele zielen in dwaling vallen en het beest omarmen. Zij zullen elk individueel burgerlijk recht en vrijheid opgeven wanneer zij de vijanden van mijn Zoon verafgoden totdat zij, uiteindelijk, hun ziel aan de duivel zullen overhandigen.

Vrees voor de Waarheid kan leiden tot verontwaardiging omdat zij moeilijk te slikken kan zijn. Verontwaardiging leidt tot woede en woede leidt tot haat. De haat tegen deze missie, en tegen elke vroegere missie, zal toenemen en zij die mij, de Moeder van God liefhebben,  zullen aangemoedigd worden om die missie te wraken. Hoe verdriet het mij wanneer mijn naam gebruikt wordt om het Woord van Jezus Christus te beledigen, de ene en enige Redder van de mensheid. Er zal verwarring ontstaan onder mijn Mariale groepen zodat zij zullen beginnen twijfelen aan de waarschuwingen die Ik in opdracht aan de wereld openbaarde te La Salette en te Fatima. Mensen zullen mijden wat Ik zei en zij zullen geloven dat de gegeven profetieŽn gelden voor een andere tijd in de verre toekomst.

Wanneer alle beroering losbarst en de Leer van mijn Vaders Boek herschreven is en aan de wereld wordt aangeboden als zijnde authentiek, zullen alleen diegenen met echte onderscheiding de Waarheid begrijpen. Jullie moeten vurig bidden voor de overleving van mijn Zoons Kerk, Zijn Lichaam op aarde, zodat Hij niet afgedankt en voor de honden geworpen wordt. Wanneer die dag plaatsvindt, zal Gods Gerechtigheid tussenbeide komen en zal de mensheid eindelijk begrijpen wat het is om in de duisternis geworpen te worden. De dag waarop het Licht van God uitdooft, is de tijd waarin alle dingen in vervulling gaan zoals ze geprofeteerd werden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing