1194 – Het Christendom zal verafschuwd worden omdat het zal beschouwd worden als een obstakel voor de persoonlijke vrijheid
Maandag 11 augustus 2014, 19.36 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt overspoeld met een nieuwe vorm van spiritualiteit die bestaat uit een geloof in een superieur wezen – degene die ze de christus noemen – maar het is niet naar Mij, Jezus Christus, naar wie ze verwijzen. Satan, in de vorm van Lucifer, aangeduid als Koning van het Licht, wordt verafgood, niet als een kwade entiteit maar als iemand die een werk volbrengt voor God. Deze ideologie wordt begunstigd door geheime sekten die zich ten doel stellen het Christendom te vernietigen. Velen zullen in de occulte en magische praktijken worden meegesleurd omdat zij hunkeren naar prikkelingen. Eenmaal erin getrokken zullen ze pionnen worden, met de tijd bezeten door de duivel.

Veel mensen hongeren naar spirituele voldoening en hunkeren naar vrede. Gelijk welke  ideologie die er aanspraak op maakt hen tot zelfontplooiing, vrede en rust te brengen en tot een dieper begrip van hun mens-zijn, zal aantrekkelijk voor hen zijn. Velen echter zullen er een hekel aan hebben om Mij, Jezus Christus, te volgen want de maatschappij heeft Mij veroordeeld tot de diepten van de aarde. Toch zullen ze gesust zijn wanneer ze gevoed worden met de valse leer dat alle wegen naar God leiden. Dat is een leugen want jullie kunnen alleen door Mij, Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, tot God komen.

Ik Ben Eén in Hem Die alle dingen schiep. Er is maar één God en Ik, Jezus Christus, Ben het vleesgeworden Woord zodat de mensheid weer heel kon worden. Zonder Mij kunnen jullie nooit voltooid worden, niet in dit leven noch in het volgende.

De wereld zal worden voorgehouden dat het belangrijkste doel om naar te streven de vrijheid is – vrijheid ten koste van alles. Maar God echt eren betekent jullie vermogen opzij zetten om alleen jullie eigen belang te dienen en als zodanig zal het Christendom verafschuwd worden omdat het zal beschouwd worden als een obstakel voor de persoonlijke vrijheid. God dienen, welke God ook, zal het doel worden van vele mensen die de Waarheid zoeken. Maar wanneer Satan door de mens geacht wordt goddelijk te zijn, zal God – in Zijn oneindige Gerechtigheid – diegenen vernietigen die het beest eren. Het beest dat zich onder de elite en de machtigen verbergt, geeft grote macht aan diegenen die de leugen verspreiden dat Ik, Jezus Christus, niet besta. Dat is de grootste vloek die Satan aan de mensheid toebrengt en door zijn zwakheid bezwijkt de mens voor de leugens die uit de mond van goddelozen vloeien.

Er is slechts één God. Er is slechts één weg naar God. Geen andere weg, ongeacht hoe glinsterend die aan jullie gepresenteerd wordt, kan jullie naar de Vader leiden dan alleen deze die komt van Mij, Jezus Christus, de Verlosser van de Wereld.

Jullie Jezus