1192 - Verontrust jullie harten niet door te redetwisten over Mij of om te proberen Mij te slim af te zijn, want dat zou geen enkel resultaat hebben
Zaterdag 9 augustus 2014, 17.43 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de stormen woeden en er vrede uitbreekt, weet dan dat de tijd naderbij komt voor Mijn Tussenkomst om toe te slaan. De mens zal wanorde zien waar hij ook kijkt en sommigen zullen zeggen dat die tijd spoedig aanbreekt. Totdat jullie oorlogen zien uitbreken in verschillende delen van de wereld en nieuwe doctrines worden samengesteld en verspreid tussen de geestelijk uitgehongerden, die de eersten zullen zijn om ze te grijpen zoals bijen naar honing, dan alleen kunnen jullie zeker zijn van de grote veranderingen die de Tweede Komst zullen verhaasten.

De wolken zullen voor de stormen verzamelen en de stormen zullen woeden voor de definitieve bliksemschicht uit de hemelen geslingerd wordt. De tekenen worden steeds duidelijker voor mensen met ogen die kunnen zien, maar voor de anderen zullen gewoon geloven dat er weinig rechtvaardigheid is in de wereld – omwentelingen net zoals vroeger – net zoals er altijd geweest is. Maar weet dat de voorzegde profetieën zullen plaatsvinden en dat zij door velen zullen waargenomen worden vóór de Grote Dag.

Verontrust jullie harten niet door te redetwisten over Mij of om te proberen Mij te slim af te zijn want dit zou geen enkel resultaat opleveren behalve dan angst te veroorzaken die in jullie harten zal etteren. Het verontrust Mij om getuige te zijn van de verdeeldheid in de wereld, het doet Mij pijn om de verdorvenheid te zien - die leidt tot de moord op onschuldigen - en het leed toegebracht aan de zwakken. Het doet Mij pijn om zoveel mensen in duisternis te zien, die tranen wenen van verdriet, omdat ze niet geloven in een toekomst. Zij  hebben geen geloof in Mijn Belofte om Mijn Koninkrijk terug te winnen en om eeuwig heil aan de mensheid te brengen. Oh hoe bedroeft Mij dat en hoe verlang Ik om die zielen de troost van Mijn Liefde te brengen en vrede in de kern van hun ziel.

Wanneer de verstoring die de wereld teistert, in intensiteit toeneemt, moeten jullie allen jullie wapens neerleggen en elke afwerende daad laten varen die jullie tegenover Mij plaatsen om jullie zelf te beschermen; roep Mij dan aan in dit gebed.

Kruistochtgebed (163) – Red mij van vervolging.

“O Jezus behoedt mij voor de pijn van vervolging in Uw Naam.

Laat mij liefdevol uitzien naar Uw Hart.

Ontdoe mij van trots, hebzucht, kwaadwilligheid, egoïsme en haat in mijn ziel.

Help mij om mij echt aan Uw Barmhartigheid over te geven.

Neem mijn angsten weg.

Help mij om mijn pijn te verlichten en neem alle vervolging van mij weg, zodat ik U als een klein kind kan volgen, in het besef dat alle dingen onder Uw Controle zijn.

Bevrijd mij van de haat van al diegenen die verkondigen U toe te behoren, maar die U in werkelijkheid verloochenen.

Laat hun scherpe tongen mij niet treffen of hun slechte daden mij niet afleiden van het Pad van Waarheid.

Help mij om mij uitsluitend te concentreren op Uw komend Koninkrijk en om met waardigheid te volharden tegen elke belediging die ik mogelijks om Uwentwille moet doorstaan.

Breng mij vrede van geest, vrede van het hart, vrede van de ziel. Amen.”

Gelieve kalm te blijven wanneer de stormen aan stootkracht winnen want indien jullie Mij niet  volledig vertrouwen zullen jullie wankelen en jullie pijn zal ondraaglijk worden, wanneer jullie getuige zijn van het kwaad dat zich voordoet als goed. Heb vertrouwen in Mij. Wijk nooit af van Mijn Onderrichtingen en bid met overgave van jullie ziel, vrij van kwaadwilligheid, wat van jullie verwacht wordt als volgelingen van Mij. Wanneer jullie dat doet, zullen jullie bevrijd  worden en niets zal jullie verder verontrusten.

Jullie Jezus