1191 Moeder van Verlossing: als vervanging van het Christendom zal het Humanisme komen waarbij van God geen sprake meer zal zijn
Vrijdag 8 augustus 2014, 21.15 u.

Mijn kind, wanneer Christenen over de hele wereld blijven vervolgd, gehoond en bespot worden, wees er dan ook van bewust dat zij onderling verdeeld zullen worden. Ieder op zichzelf, ieder naar zijn eigen verlangen en ieder naar zijn eigen interpretatie over wat het werkelijk wil zeggen mijn geliefde Zoon te dienen.

Terwijl mensen bang zijn als gevolg van de verschrikking die Christenen dagelijks moeten doorstaan vanwege boosaardige mannen, dan moeten zij beseffen dat dit slechts een vorm van geseling is die zij die het Woord van Jezus verkondigen, moeten verduren. Elke poging om de Christenheid te ondermijnen wordt ondernomen door regeringen, mensenrechtenorganisaties   en andere machten die beweren het welzijn van de mensheid te bevorderen. Als vervanging van het Christendom zal het Humanisme komen waarbij van God geen sprake meer zal zijn.

Humanisme, het rationalisme dat door de duivel gebruikt wordt om mensen aan te zetten de wetenschap te benutten om de Godheid van mijn Eeuwige Vader te ondermijnen, zal de wereld verslinden. Uiterlijk zal zijn minzame toon om het even welke mens, die voor God geen liefde heeft in zijn hart, weten te overtuigen dat het aantrekkelijker is dan de Waarheid. Het uiteindelijke doel van de vijanden van mijn Zoon is de mensen ervan te overtuigen dat het humanisme superieur is aan het Woord van God. Het humanisme levert een sluwe dekmantel voor de verraders binnen de Kerk van mijn Zoon, die erop uit zijn om  beschouwd te worden als liefdevol, meelevend en welbespraakt omtrent de noden van anderen. Zij zullen vanaf de preekstoelen in Christelijke Kerken het humanisme prediken met al zijn lege beloften, totdat feitelijk geen vermelding meer wordt gemaakt over het belang jullie zielen te redden. De zonde zal verworpen worden, alsof ze een middel was om conflicten in de wereld te vermijden, maar zij zal niet erkend worden als iets werkelijks.

De grootste misleiding aller tijden is binnengedrongen en weldra zullen jullie het allemaal moeilijk vinden om trouw te blijven aan de Waarheid. De Waarheid brengt inzicht en een bewustwording van wat nodig is om echte vrede en liefde in jullie ziel te bereiken. Dat wil zeggen dat jullie zowel de Liefde als de Gerechtigheid van God zullen kennen. Het betekent eveneens dat jullie je bewust zijn van Gods Barmhartigheid.

Wanneer alle vermeldingen van zonde uitgeroeid zijn en mijn Zoons Kerk niet langer verwijst naar het belang van de redding van jullie ziel, dan zullen jullie weten dat de tijd gekomen is en dat mijn Zoons Tijd nabij is.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing