1189 ľ Moeder van Verlossing: Mijn Zoon heeft niemand gezonden om jullie van deze Boodschappen af te leiden
Woensdag 6 augustus 2014, 13.00 u.

Mijn lieve kinderen, wees bedachtzaam voor diegenen die jullie vervolgen in de Naam van mijn Zoon, Jezus Christus, omdat zij zich zorgvuldig zullen verbergen achter een vernislaag van heiligheid. De Boze zal zich nooit voordoen zoals hij werkelijk is, daarvoor is hij veel te sluw. In plaats daarvan zal hij jullie benaderen door de zielen die hij be´nvloedt, onder een fašade van liefde en velen zullen ten prooi vallen aan dit bedrog. De woorden die hij gebruikt kunnen troostend en verleidelijk klinken, maar zij zullen een ongemakkelijk gevoel in jullie ziel achterlaten.

Wanneer op bevel van mijn Eeuwige Vader Boodschappen aan de wereld gegeven worden, dan zullen die nooit eisen stellen aan jullie. Zij zullen nooit aan een persoon macht geven over jullie om jullie aan te zetten eer te brengen aan gelijk welke levende persoon. Alle glorie moet God toekomen. Niemand kan jullie verlossing beloven, want die kan alleen van God komen. Jullie mogen je ziel voorbereiden zoals jullie geleerd werd door mijn Zoon Jezus Christus, en de sacramenten ontvangen. Jullie mogen de Genadegaven aanvaarden die jullie geschonken worden door mij, de Onbevlekte Maagd Maria, maar jullie hebben van niemand de toestemming nodig om waardig gemaakt te worden mijn Zoon te dienen, in deze of enige andere missie, bekrachtigd in de Hemel.

Wees waakzaam voor de vijanden van mijn Zoon, want zij zijn overal, en doen alles wat in hun macht ligt om de mensheid blind te maken voor de Waarheid van mijn Zoons Belofte terug te komen. Hij zal spoedig terugkeren en dan zal de Waarheid bekend gemaakt worden en alles wat Hij beloofde zal aan het licht komen. Tot de grote Dag van de Heer moeten jullie je enkel concentreren op mijn Zoon en al jullie vertrouwen in Hem stellen. Mijn Zoon heeft niemand gezonden om jullie van deze Boodschappen af te leiden, de laatste in hun soort en om het even wie iets anders beweert, komt niet van Hem.

Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen in de Barmhartigheid van mijn Zoon. Luister naar wat Hij jullie geleerd heeft ľ alles staat opgetekend in de Heilige Bijbel. Zijn Woord is eenvoudig. Het is niet ingewikkeld. Volg slechts Zijn Onderrichtingen die 2.000 jaren overspannen en dan zullen jullie vrede vinden.

Jullie Geliefde Moeder

Moeder van Verlossing