1188 - Veel mensen verklaren van zichzelf dat zij Christenen zijn, maar ze houden niet van Mij.
Dinsdag 5 augustus 2014, 14.16 u.

Mijn zeer geliefde dochter, nu de Waarheid van wat er gaat komen zich verspreid heeft, hebben bekeringen Mij overal gevolgd waar Mijn Gebeden voor de mensheid worden gebeden. Mijn Restleger zal groeien en zich vermenigvuldigen, net zoals mijn vijanden. Waar Mijn Leger gaat, zullen de vijanden van dit Werk meedogenloos volgen. Vechtend, schoppend en venijn spuwend, zullen jullie hen kennen door het kwaad dat uit hun mond stroomt. Jullie zullen de Mijnen herkennen door de manier waarop ze zullen belasterd worden in Mijn Naam.

Jullie mogen nooit de moed verliezen tegenover de haat. Jullie moeten begrijpen wie aan het werk is in deze gevallen en hem niet accepteren, want dan geven jullie hem gewoon meer macht. De invloed van de Boze op de kinderen van God wordt zichtbaar en daarvan getuigen  de verdeeldheid die volkeren scheidt, de moorden, de vervolging en de pogingen die gedaan worden om het Christendom totaal te vernietigen.

Veel mensen verklaren van zichzelf dat zij Christenen zijn, maar ze houden niet van Mij. Zij beledigen Mij en veroorzaken Mij grote schande. Hardvochtig beoordelen zij anderen en voelen schuld noch wroeging wanneer ze anderen belasteren alleen een brandend verlangen om de haat te bevorderen. Lafaards zijn al diegenen die zich achter een sluier van religieuze vroomheid verbergen en durven te verklaren of een ander mens al dan niet geschikt is om Mij te dienen. Ze hebben het lef om aan anderen hun kennis voor te schrijven van wat zij denken dat het betekent om Christen te zijn, terwijl ze zo vol van haat zijn voor Mij. Jullie mogen je nooit inlaten met een persoon wiens hart vol haat is, wanneer hij beweert te spreken in Mijn Naam. Negeer hem. Bid voor hem. Want als jullie Mij echt beminnen, zullen jullie mededogen aan de dag leggen voor iedereen. Jullie zullen iemand anders niet oordelen of belasteren of leugens over hem verspreiden en vervolgens durven beweren dat jullie van Mij zijn. Weg van Mij. Spoedig zullen jullie voor Mij komen en zal verantwoording gevraagd worden voor jullie daden.

Het Christendom is de levenskracht die de wereld in stand houdt. Ik Ben het Licht dat dag en nacht van elkaar scheidde en zonder Mij zouden jullie in het donker worstelen. Kom met Mij, aangezien Ik jullie riep of blijf helemaal weg.

Jullie Jezus