1187 – Velen zijn geroepen maar weinig mensen zijn uitverkoren om Mij trouw te blijven
Zaterdag 2 augustus 2014, 10.16 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mij volgen bij deze laatste reis van Mij om Mijn Vaders Verbond te vervullen, kan vergeleken worden met een groep klimmers die een berg bestijgen. Weet dat dit een hoge berg is, een zwaar terrein vol hindernissen, die zelfs voor de meest ervaren bergbeklimmer problemen zullen meebrengen, omdat er verrassende en onverwachte bochten en krommingen zullen voorkomen op elk niveau en achter elke draai. Zij die vertrouwen op wat Ik zeg en Mij volgen met een open en bereidwillig hart, zullen deze reis gemakkelijker vinden dan anderen. Hoe dan ook, velen die in het begin van deze reis vol vertrouwen zijn, kunnen te vlug gaan en te grote sprongen nemen in een poging om de top te bereiken. Dat zijn de mensen die het hardst zullen vallen en hun afdaling naar de bodem zal zeer pijnlijk zijn.

Anderen die geen ervaren klimmers zijn, maar die de duidelijke instructies volgen, die hun gegeven worden door Hem die hen leidt, zullen in vele gevallen het eerst de top bereiken. Hun vertrouwen, hun geduld en hun bereidwilligheid om de bergtop te bereiken, tegen elke prijs, zullen hen voorzien van grote energie en bezieling, die hen zal steunen in hun opgang naar de top. Zij die niet geregeld halt houden om hun dorst te lessen, zullen uitgedroogd raken en zij die vergeten eten mee te nemen zullen hun krachten niet kunnen bewaren.

Elke stap van deze reis biedt nieuwe uitdagingen, gevaarlijke bochten en zwerfkeien bijna onmogelijk om over te klimmen. Alleen een zeer sterke persoon, gezond naar geest en lichaam, zal overeind blijven in de klim naar de top. Zij zullen afgeleid worden door anderen die het geloof verloren hebben in hun eigen bekwaamheid om hun weg omhoog naar de berg te gaan en die zullen hen voortdurend proberen weg te trekken van hun taak.

Vervolgens zullen er weer anderen zijn, jaloers op hen die rasse schreden voorwaarts maken, die zullen proberen om de klimmers te doen struikelen door valkuilen en andere hindernissen op hun weg te plaatsen om hen te doen vertragen. Deze ontgoochelde en jaloerse zielen zullen alles doen wat kan om de vastberaden en toegewijde klimmer te beletten om de top te bereiken. Zij zullen leugens bedenken in hun pogingen om die klimmers onderweg te overtuigen om te stoppen – weg te gaan, uit vrees voor grote gevaren die kunnen opduiken. Zij zullen hun zeggen dat de leider van de bergbeklimmers niet geschikt is om hen naar de top te loodsen en zij daarom in groot gevaar zullen verkeren, indien zij zo dom zouden zijn om verder te gaan op – naar hun beweringen – zo’n gevaarlijke en moeilijke reis.

En zo zal Mijn Reis verder gaan tot op de Dag dat Ik zal Wederkomen. Velen zijn geroepen, maar weinig mensen zijn uitverkoren om Mij trouw te blijven. Sommigen zijn geroepen en volgen Mij. Nadien verraden zij Mij. Hun haat voor Mij is het ergst van al, want zij zijn degenen die Mij zielen brachten op deze reis naar Verlossing. Maar wanneer zij vallen voor de bekoring van Satan, die verschrikkelijke leugens in hun zielen binnenbrengt, dan zijn zij het die zielen van Mij zullen wegtrekken.

Alleen de nederige ziel, teder van hart – vrij van kwaadwilligheid, hoogmoed en zelfzucht, zal erin slagen de top van de berg te bereiken. Wanneer dat plaatsvindt, zullen zij die van Mij weggingen en Mij hebben verraden, niet meer weten waar naartoe, want het pad dat naar de heuvel leidde zal er niet meer zijn.

Jullie Jezus