1186 Ik verander nooit. Ik pas Mij nooit aan nieuwe opvattingen aan want Ik Ben zoals Ik altijd Was en zal Zijn. Ik Ben Eeuwig.
Donderdag 31 juli 2014, 15.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, elke visionair, ziener of profeet, die van Mij komt, zal al snel geconfronteerd worden met grote beproevingen, zoals ze die voordien nog nooit hebben moeten verduren. Velen die hun betrouwbaarheid erkennen en die loyaal aan hen zijn geweest, zullen hun de rug toekeren en zij zullen aan de kant geschoven worden, aangezien de geest van duisternis natie na natie omhult, waar liefde en naastenliefde zullen verdwijnen. Man tegen man, land tegen land, de mens tegen God.

Deze periodes van onrust zullen voor velen beangstigend zijn en jullie enige bron van troost en kracht zal van Mij komen, maar alleen als jullie Mij zoeken. Ik Ben jullie Rots, de Rots  die ondoordringbaar is, de Rots die niet kan afbrokkelen, de Rots die jullie zullen omarmen als er niets stevigs meer overeind zal staan in de huizen die aan Mijn Geest onderdak bieden. Bouwwerken die gebouwd werden om Mij te eren, zullen ineenstorten. Sommige zullen worden omgevormd in andere gebouwen, die voor andere doeleinden zullen dienen, maar niet om Mij te eren.

Ik Ben de Rots waarop de Kerk werd gebouwd en Ik zal eeuwig blijven bestaan. Velen zijn op zoek gegaan naar Mij en Ik gaf ze Leven. Anderen kwamen, maar konden Mij niet vinden omdat het hun koppige harten ontbrak aan liefde  en grootmoedigheid van geest. En nu, naarmate alles wat Ik jullie geleerd heb wordt uitgedaagd en het fundament waarop Mijn Kerk gebouwd is dooreengeschud wordt op een wijze die jullie verstand te boven gaat, zal Ik nog steeds op Mijn plaats blijven. Solide als de Rots die Ik Ben, en jullie zullen tot Mij komen op zoek naar troost, kracht en moed. Ik zal gehoor geven aan elk van jullie, door uitstorting van de grote Genaden die voor jullie gereserveerd zijn, voor de tijden die in het verschiet liggen. Ik Ben de Kerk. Ik Ben Aanwezig in de Kerk. Het gebouw is gemaakt van steen, maar Ik Ben de Rots, waarop het fundament van Mijn Kerk werd gebouwd. Ik verander nooit. Ik pas Mij nooit aan nieuwe opvattingen aan, want Ik Ben zoals Ik altijd Was en zal Zijn. Ik Ben Eeuwig.

Mijn Kerk zal overeind blijven staan, want Ik Ben de Kerk, tot aan het einde der tijden.

Jullie geliefde Jezus