1184 Een volmaakte wereld zal in de plaats komen van alles wat bezoedeld en corrupt is
Zondag 27 juli, 2014, 15.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Vrede zal binnenkort van jou zijn en van allen die Mij, Jezus Christus, in dit leven dienen; Vrede die door de Kracht van Mijn geliefde Vader aan de wereld zal gegeven worden.

Ik zegen jullie allen die trouw proberen te blijven aan Mijn Woord en vooral al diegenen die ernaar hunkeren. Jullie zouden kunnen denken dat de mensen van alle andere religies -  tezamen met diegenen die niet in Mijn Eeuwige Vader geloven of die Mij, Jezus Christus, de Verlosser van de wereld niet aanvaarden - verloren gaan, maar dat zou onjuist zijn. Elke ziel die poogt om geestelijke volmaaktheid te bereiken en die onwetend kan zijn van de Waarheid, is geliefd bij Mijn Vader, Die Geheel-Liefdevol, Almachtig en Volmaakt is in al wat Hij doet.

Het menselijk ras is onvolmaakt vanwege de zonde en toch werd elk mens geschapen naar het Beeld van Degene Die hem het leven gaf. Als zodanig zal iedere man, vrouw en kind weer volmaakt worden, in lichaam en ziel, van zodra de plaag van de zonde is uitgeroeid. Wanneer de vijanden van God verbannen zijn en wanneer de onvolmaaktheid van  lichaam en ziel niet langer obstakels creert tussen de mens en God, zullen allen En zijn met Mijn Vader. Het Nieuwe Koninkrijk, bestaande uit Hemel en Aarde, zal n worden. De mens zal En worden in God, door Mij, Zijn Eniggeboren Zoon en Zijn Plan voor de wereld zal worden voltooid.

Jullie kunnen je nooit volledig voelen, want eens de zonde bestaat, veroorzaakt ze scheiding van God. Maar de tijd zal komen dat alle smart, die de Aarde zwaar schaadt, wordt weggevaagd. Liefde en vreugde zullen haar overspoelen en een volmaakte wereld zal in de plaats komen van alles wat bezoedeld en corrupt is.

Alleen dan zal heel Gods Schepping weer ongeschonden worden.

Jullie Jezus