1183 – Wanneer het vertrouwen verbroken is, dan is dat meestal omdat de schuldige zijn gedachten heeft laten leiden door hoogmoed
Zaterdag 26 juli 2014, 19.59 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kwam als een Koning, maar nu, vandaag, roep Ik tot jullie als een bedelaar, want Ik heb geen greintje hoogmoed, omdat dat onmogelijk zou zijn.

Ik roep vol verlangen naar Gods kinderen, zodat Ik in hun verharde harten een sprankeltje liefde zou kunnen opwekken – een liefde die voortkomt van Mijn Eeuwige Vader, maar die slaapt en vergeten is. Ik, Jezus Christus, Ben ook vergeten, hoewel er niet één mens op de wereld is die niet van Mij gehoord heeft. Zij kennen Mij, maar vergeten Wie Ik Ben. Sommigen kennen Mijn Naam, maar die betekent niets voor hen. Sommigen hebben Mij lief, maar zijn te zeer in beslag genomen om met Mij te spreken, het blijft bij hier een daar een knikje uit erkentelijkheid voor Mij. Anderen hebben van Mij gehoord, maar in hun ogen Ben Ik alleen maar een afbeelding, iets van een voorbij tijdperk – een profeet, misschien, die al dan niet geloofwaardig was. En voor andere zielen, die maar weinig begrip hebben van geestelijke zaken, Besta Ik niet. Ik Ben een verzinsel van de verbeelding, een schepsel geschapen in de geesten van vurige toegewijde mensen, die zich vastklampen aan strohalmen in de hoop dat er na de huidige een nieuwe wereld zal bestaan. Laat Mij jullie ervan verzekeren – God is God. De mensheid is geschapen door Mijn Eeuwige Vader, omdat dit deel uitmaakte van Zijn Plan voor het eeuwige universum. Alles Was, Is en zal Zijn, door het Bevel en de Wil van Hem Die Is en Die zal Zijn. Allen zullen voor God neerbuigen, zo ook Zijn vijanden, in de wereld van Mijn Vaders Schepping.

Omdat de mens steeds meer slaafs verknocht wordt aan alles wat hij ziet, aanraakt en voelt door zijn zintuigen – zal zijn geestelijk leven dor worden. Wanneer jullie geloven dat alles begint en eindigt met deze wereld, dan zeggen jullie dat Ik niet Besta. Jullie ontkennen Mij, de Mensenzoon, gezonden om jullie te verlossen van het bedrog van de duivel. Ik Ben van Mijn Vader. Ik maakte deel uit van Zijn Groot Goddelijk Plan. Wij zijn allen een, maar jullie, mijn geliefde kinderen, hebben geleefd in een woestijn beroofd van leven en in onwetendheid van wat Mijn Godheid voorstelt. Mijn Koninkrijk is volmaakt en was door Mijn Vader geschapen.

Het menselijk ras was volmaakt, totdat het verwoest werd door de grootste zonde in Mijn Vaders Ogen – de zonde van hoogmoed. Wees op jullie hoede voor de zonde van hoogmoed, want deze ontwikkelt zich als gevolg van Lucifers eigenliefde. Lucifer, de hoogste onder Mijn Vaders Hiërarchie (der engelen), geloofde dat hij alles kon doen wat hij wenste omdat hij een vrije wil had, maar hij faalde erin dit te begrijpen. Hij genoot niet alleen de Gave van de vrije wil, maar ook Mijn Vaders vertrouwen. Mijn Vader betoonde volledig vertrouwen in heel Zijn Schepping. Helaas was dat niet wederzijds.

Wanneer het vertrouwen verbroken is, dan is dat meestal omdat de schuldige zijn gedachten, verstand en daden heeft laten leiden door hoogmoed. Eens de hoogmoed zich in jullie ziel genesteld heeft, zullen jullie onmiddellijk een afstand scheppen tussen jezelf en Hem Die jullie schiep uit het niets, uit slechts een handvol klei. Hij boetseerde jullie en schonk jullie Gaven. Hoogmoed is de grootste bedreiging voor de mensheid, want zij overtuigt jullie ervan meer kennis te hebben dan God. Indien jullie dat geloven, dan zijn jullie niet waardig om in Zijn Naam of zelfs om gewoon te spreken. En zo jullie het toch doen, zullen jullie een milieu scheppen waarin alle zonden aanvaard worden als zijnde goede zaken. Wanneer dat gebeurt, zullen jullie niet alleen anderen misleiden, maar jullie zullen ook jezelf bedriegen.

Jullie Leraar

Jullie geliefde Jezus