1182 Moeder van Verlossing Wie geen eerbied heeft voor het menselijk leven, erkent God niet
Donderdag 24 juli 2014, 16.48 u.

Mijn geliefde kinderen van God, jullie mogen nooit vergeten hoe bijzonder jullie in Gods ogen zijn, want Hij houdt onvoorwaardelijk van jullie allemaal. Hoezeer Hij van jullie houdt, gaat jullie bevatting te boven. Hij glimlacht wanneer jullie glimlachen. Hij lacht wanneer jullie lachen. Hij weent wanneer jullie te gronde gaan door pijn en verdriet en Hij wordt toornig wanneer jullie vervolgd worden door anderen.

Op dit moment in de geschiedenis, waarin de haat overal volken teistert en onschuldigen gemarteld worden, onderdrukt en vermoord, zal Zijn Hand zich uitstrekken en de  goddelozen straffen. Wanneer de mensheid God tart door geen rekening te houden met de Wetten van God en, in het bijzonder, met het respect voor het leven van een ander mens, zal Zijn Straf de wereld overspoelen. Wie geen eerbied heeft voor het menselijk leven, erkent God of Zijn Goddelijkheid niet.

God is de Schepper en Ontwerper van het Leven Hij geeft het en alleen Hij heeft de Bevoegdheid om het weg te nemen. O! hoeveel verdriet is er op dit moment in Zijn hemels Koninkrijk, omwille van de agressie die tegen Zijn Schepping aangewakkerd wordt door de Boze.

Jullie moeten God vragen om het lijden te verlichten, dat in de wereld wordt veroorzaakt door mensen wier harten koud, boos en vol haat zijn. Diegenen die anderen terroriseren, hebben jullie gebeden nodig. Gelieve dit Gebed te bidden om de zwakken en onschuldigen te beschermen en om de verschrikkingen te verlichten die de mens op dit moment moet verduren.

Kruistochtgebed (162) Tot bescherming van de zwakken en onschuldigen

O God, Almachtige Vader, bescherm alstublieft de zwakken en de onschuldigen, die lijden door de handen van mensen met haat in hun hart. Verlicht het lijden van Uw arme hulpeloze kinderen.

Geef hun alle genaden die ze nodig hebben om zich te beschermen tegen Uw vijanden. Vul hen met moed, hoop en liefde, opdat zij zich in hun hart ertoe kunnen brengen om diegenen die hen kwellen te vergeven.

Ik vraag U, lieve Heer, mijn Eeuwige Vader, om diegenen die de Wet van het Leven trotseren te vergeven en om hen te helpen in te zien hoezeer hun daden U beledigen, opdat zij hun gedrag kunnen wijzigen en troost zoeken in Uw Armen. Amen.

Kinderen, bid, bid, bid tot bescherming van diegenen die lijden als gevolg van hun trouw aan God, de Eeuwige Vader, en voor diegenen die het slachtoffer zijn van wrede en zinloze oorlogen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing