1181 Jullie vertrouwen in Mij moet onvoorwaardelijk zijn
Woensdag 23 juli 2014, 17.04 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vertrouwen is een zeer slecht begrepen term wanneer het gaat over Mijn relatie met jullie. Vertrouwen schenken is niet gemakkelijk want de mens is een zondaar en kan op elk ogenblik dat vertrouwen verraden, zelfs van diegenen die hij liefheeft.

Vertrouwen op Mij vraagt vanwege de zielen een grote inspanning. Wanneer jullie Mij vertrouwen dat moet dat moet dat vrij zijn van elke voorwaarde en vanuit jullie zelf komen. Wanneer jullie zeggen dat jullie van Mij houden dan zijn daar vele trappen bij betrokken. De eerste is er een van geloof en liefde voor al wat Ik onderwees en dat omwille van Wie Ik Ben. De tweede trap is ingegeven door liefde voor Mijn Leer en een diep medeleven met Mij. De derde doet zich voor wanneer jullie in volledige vereniging zijn met Mij, wanneer jullie Mijn Liefde voelen, Mijn Pijnen, Mijn Smarten en wanneer jullie begrijpen zonder te weten waarom wat het betekent om een waarachtig kind van God te zijn. Het betekent de erkenning dat Ik het Begin Ben en het Einde en dat alles uit Mij voortkomt.

Wanneer jullie Mij beminnen met een open hart, zoals dat van een kind, dan houden jullie van Mij zonder voorwaarden. Jullie zullen dan weten dat Ik jullie te hulp zal komen wanneer alles hopeloos lijkt, jullie zullen weten dat Mijn Liefde voor de mens eindeloos is, vrij van kwaadwilligheid, vrij van discriminatie en dat Ik geen enkele zondaar zal afwijzen wat zij ook mogen gedaan hebben. Vanaf dat ogenblik zullen jullie geen twijfels meer hebben over Mijn Goddelijkheid en jullie zullen je volledig aan Mij overleveren. Jullie zullen alles aan Mij overlaten al zullen jullie ongetwijfeld te lijden hebben vanwege andere mensen wanneer jullie Mij op die wijze liefhebben.

Omdat Mijn Licht in jullie ziel zal uitstralen, zullen diegenen die Mij verwerpen al doen wat zij kunnen om jullie te kleineren, te bespotten, te kwellen en jullie het leven moeilijk te maken. Want vergis jullie niet, Christenen werden altijd geminacht en zullen blijven vervolgd worden, net zoals Ik dat was, tot op de Laatste Dag.

Vertrouw op Mij en Ik zal jullie lasten verlichten en jullie zullen in vrede zijn zelfs terwijl jullie scheldpartijen moeten verduren vanwege diegenen die jullie haten omwille van Mij. Wil alstublieft volgend Gebed bidden telkens wanneer jullie je afgescheiden voelen van Mij en Ik kom jullie te hulp. Ik zal jullie vullen met een Vrede die nergens en nooit in deze wereld kan gevonden worden.

Kruistochtgebed (161) Om vertrouwen en vrede

Jezus, Ik vertrouw op U. Help mij om U meer te beminnen. Vul mij met het vertrouwen om mij over te geven in volledige en definitieve vereniging met U. Sta mij bij om mijn vertrouwen op U te laten groeien in moeilijke tijden. Vul mij met Uw Vrede.

Ik kom naar U toe, lieve Jezus, als een kind, vrij van alle wereldlijke banden, vrij van alle voorbehoud en ik geef U mijn wil om ermee te doen wat U geschikt vindt tot heil van mijn eigen ziel en dat van andere zielen. Amen

Jullie Jezus