1180 - Moeder van Verlossing: Jezus Christus, wordt niet bemind door de mensheid zoals Hij ooit bemind werd
Dinsdag 22 juli 2014, 16.50 u.

Mijn lieve kinderen, mijn Zoon, Jezus Christus, wordt niet bemind door de mensheid zoals Hij ooit bemind werd. De onverschilligheid voor Zijn Bestaan heeft zich ontwikkeld tot een afkeer voor al Wie Hij is, wat Hij vertegenwoordigt en alles wat Hij beloofde. Dat heeft mij veel pijn en verdriet gebracht.

Naargelang de geloofsafval groeit en zich verspreidt zal Hij, Jezus Christus, door elke natie afgekeurd worden, totdat diegenen die Hem liefhebben en die Zijn Leer volgen, niet meer in staat zullen zijn om hun trouw aan Hem te verklaren, zonder spot, hoon en laster te ondergaan. Diegenen die Hem trouw zijn zullen niet in staat zijn om de Waarheid te verkondigen, tenzij ze tijd doorbrengen in gebed, Hem smekend om hen te helpen het hoofd te bieden aan de tegenstand waarmee ze elke dag zullen geconfronteerd worden.

Om trouw te blijven aan Jezus Christus, moeten jullie Hem onvoorwaardelijk liefhebben. Hem waarlijk liefhebben is een grote zegen en is ook een Geschenk van God. Aan diegenen wier liefde voor mijn Zoon verzwakt is, vraag ik dat jullie dit Gebed verwelkomen.

Kruistochtgebed (160) - Help mij om U meer lief te hebben

"O mijn Jezus, Redder van de wereld, help mij om U meer lief te hebben. Help mij om te groeien in mijn liefde voor U. Vul mijn hart met Uw Liefde en Erbarmen, opdat ik de Genaden kan bereiken om U te beminnen op de manier waarop U mij bemint.

Vul mijn ondankbare ziel met een diepe, blijvende liefde voor U en al wat U vertegenwoordigt. Door de Kracht van Uw Genaden, help mij om mijn naaste lief te hebben zoals U elk kind van God bemint en om mededogen te tonen aan mensen die behoefte hebben aan Uw Liefde en die zonder geloof zijn.

Verenig mij in eenheid met U, opdat ik het Christelijke leven kan leiden, dat U ons leerde door Uw voorbeeld tijdens Uw Tijd op Aarde.  Amen.

Bemin mijn Zoon, kinderen, en Hij zal Zijn Liefde verspreiden, zodat elk kind van God in Zijn Grote Genade zal worden getrokken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing