1179 – God de Vader: Wees moedig, Mijn kindjes, want Mijn Heerlijk Koninkrijk zal spoedig van jullie zijn
Maandag 21 juli 2014, 14.23 u.

Mijn lieve kinderen, toen Ik de wereld schiep, deed Ik dat om Mijn Bestaan te delen met ieder van jullie. Mijn Liefde werd dan gedeeld en het was toen dat de wereld één werd in Mij. Mijn engelen verblijdden zich in Mijn nieuw gestichte Koninkrijk en Mijn Liefde verspreidde zich verder dan Mijn Rijk, omdat Ik wenste dat het zo zou zijn.

Terwijl Mijn Liefde afgekeurd werd, wist Ik dat Mijn Verdriet nog zou toenemen wanneer Ik de Aarde vernieuwde om een einde te stellen aan de zonde. Mijn Tijd is nabij, waarin allen zullen leven in overeenstemming met Mijn Wil. Mijn Heilige Wil zal Tegenwoordig zijn in de harten van Mijn kinderen. Allen zullen weer vreugdevol zijn. Tot die Grote dag zullen de mensen veel leed moeten dragen omdat de zonde een grote afscheiding van Mij veroorzaakt heeft.

Zolang de zonde bestaat, zal de mens te lijden hebben onder de beproevingen die hem aangedaan worden door hem die Mij haat. Hij, de duivel, zal zichzelf voordoen alsof hij jullie liefheeft, alsof hij om jullie geeft en hij zal ieder van jullie blijven beïnvloeden, totdat Ik Mijn Zoon zend om jullie in Zijn Heilige Armen te verzamelen. Wees moedig, Mijn kindjes, want Mijn Heerlijk Koninkrijk zal spoedig van jullie zijn en jullie zullen, samen met jullie families, leven in Mijn Heilige Wil. Wanneer Mijn Goddelijke Wil Zich onder jullie vervuld heeft, zal de wereld, die de Hemel en de aarde omvat, één worden. Wanneer Wij één zijn, zal er geen pijn of verdriet meer zijn, omdat de zonde volledig zal uitgeroeid zijn.

Jullie Eeuwige Vader

God de Allerhoogste