1178 De door mensen gemaakte leer zal jullie ziel niet voeden
Zondag 20 juli 2014, 16.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld onder de geest van de duisternis vertoeft, wordt het heel moeilijk voor diegenen die geloven in Mij, Jezus Christus, om trouw te blijven aan Mijn Woord. Wanneer Mijn Kerk wankelt, dan zullen de gelovigen zich gedesillusioneerd voelen bij alles wat Ik leerde en ze zullen worstelen in hun geloof.

Het is niet Mijn verlangen dat jullie je aandacht afleiden van het Woord van God en wanneer jullie dat toch doen, zullen jullie Mij niet Aanwezig vinden. Wanneer Mijn Woord niet wordt nageleefd, en wanneer jullie jezelf toestaan om in een vals gevoel van veiligheid te worden meegenomen wanneer de zonden als onbelangrijk terzijde geschoven worden    dan zullen jullie het moeilijk vinden om trouw te blijven aan Mijn Onderrichtingen.

Sta op, jullie allemaal, en luister naar Mijn Stem nu Ik jullie dit vertel. Alles wat Ik jullie geleerd heb, als zijnde Heilig, zal uiteen gerukt worden. Velen van jullie zullen het verwarrend vinden wanneer zoveel Onderrichtingen die Ik aan Mijn Kerk gaf, binnenkort zullen worden afgewezen als niet meer bedoeld voor deze tijd. De tijden waarmee jullie zullen geconfronteerd worden zullen veel angst meebrengen, want de richtlijnen waarop Mijn Kerk werd gebouwd zullen aan jullie niet langer verstrekt worden. Het bouwwerk zal instorten, het geloof van Mijn gewijde dienaren zal, boven jullie begripsvermogen, verzwakt worden en alle Waarheid zal worden omvergeworpen. De door de mens gemaakte leer zal jullie ziel niet voeden. Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie met het Geloof voeden, dat jullie geschikt maakt om Mij te volgen. Wat jullie ook verteld wordt, jullie moeten altijd trouw blijven aan Mij, want Ik zal altijd trouw blijven aan jullie.

Wanneer jullie van Mij scheiden, zal Ik voortdurend dicht bij jullie staan, proberend om jullie terug naar Mij te trekken. En terwijl jullie kunnen wegwandelen en jullie leven afstemmen om leugens te aanvaarden, zal Ik jullie nooit in de steek laten. En wanneer jullie helemaal verloren zijn, zal Ik jullie vinden en jullie terugbrengen in Mijn Rijk. Ik zal jullie nooit in de steek laten hoewel jullie Mij willen verloochenen.

Jullie Jezus