1177 God de Vader: wanneer Mijn Wil gevestigd is, zal vrede heersen
Vrijdag 18 juli 2014, 15.52 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld is van Mij en Ik behoor al Mijn kinderen toe. Ik Ben van jullie.

Mijn kroost zal een grote omwenteling meemaken wanneer Ik Mijn engelen zend om Mijn getrouwen bekend te maken en spoedig alle kwaad zal verbannen zijn. Mijn vijanden zal Ik vermorzelen totdat elk spoor van pijn en smart, dat de mensheid ondergaat, is weggeveegd. Geen tranen meer, geen smart, geen lijden, want alle Macht behoort Mij toe.

Mijn Plan is zich al aan het ontvouwen, ofschoon weinig mensen zich daarvan bewust zijn. Maar Ik zeg jullie dit: veeg jullie tranen weg. Vrees Mijn Tussenkomst niet want het is Mijn Wil die samengevoegd wordt bij die van Mijn kinderen weldra. Wanneer Mijn Wil gevestigd is, zal vrede heersen, niet alleen in jullie harten maar op Aarde zoals in de Hemel. Vertrouw op Mij.

Vrees Mijn Hand niet, want alleen diegenen die Mij volledig verwerpen zullen lijden. Ik wens geen wraak en Ik zal zelfs de harten doordringen van hen die Mij vervloeken. Mijn Barmhartigheid betekent dat zeer weinigen van Mij zullen willen scheiden, wanneer Ik Mijzelf laat kennen door Mijn Zoon, Jezus Christus. De zwakken zullen sterk worden. De bangeriken zullen moedig worden en zij wier hart vol haat is, zullen van Mijn Liefde doordrongen worden.

Ik bemin en verlang naar al Mijn kinderen en daarom zal Ik Mijn Koninkrijk herwinnen met zo weinig mogelijk lijden.

Alstublieft, vertrouw op Mij, volledig. Want de dag is nabij waarop alleen het Licht van Mijn Goddelijkheid op Aarde zal heersen en alle vrede zal jullie toebehoren.

Jullie Eeuwige Vader

God de Allerhoogste