1176 - Het menselijk verstand is niet in staat om alles wat van Mij is te begrijpen.
Donderdag 17 juli 2014, 17.17 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste pijn die diegenen die Mij liefhebben moeten doorstaan is deze van de duisternis van de ziel. Hoe meer jullie je met Mij en in Mij verenigen, hoe meer Ik in jullie zal lijden. Want wanneer Ik in jullie ziel woon zullen jullie als gevolg daarvan meer pijn moeten verdragen.

Wanneer een ziel een deel van Mij wordt in volledige vereniging, en haar wil aan Mij overgeeft, dan zal Mijn Tegenwoordigheid zichtbaar zijn in die personen. Zij zullen de haat van anderen naar zich toe trekken, zij zullen Mijn eigen verdriet ervaren omdat zij getuigen zijn van de oneerlijkheid, de onrechtvaardigheid en de boosheid vanwege de zonden in de wereld. Hun zintuigen zullen aangescherpt worden, hun begrip van geestelijke zaken als gevolg van het lijden met Mij zal vele dingen openbaren, die in hen een dieper begrip zullen doen ontstaan over de strijd tussen God en Satan.

Zij zullen begrijpen wat hun ziel, hun lichaam en hun zintuigen heeft overspoeld, maar dat betekent niet dat zij het gemakkelijk zullen kunnen aanvaarden. Het menselijk verstand is niet in staat om alles wat van Mij is of alles wat van Mij komt te begrijpen. Maar indien zij Mij zullen vertrouwen en erkennen dat al het goede van Mij komt, dan zullen zij Mij in staat stellen om groter te worden in hen, voor het welzijn van allen.

Ik kan grote dingen tot stand brengen wanneer jullie Mij toestaan in jullie ziel te wonen. Aan zoveel mensen kan Mijn Gave van Barmhartigheid geschonken worden wanneer jullie Mijn Liefde toestaan zich op deze manier te verspreiden. Het is door de slachtofferziel dat Ik kan tussenkomen om de zielen van anderen te redden. Aanvaard altijd dat wanneer Ik de Gave van het Lijden aanbied, deze grote beloningen meebrengt voor de mensheid als geheel. Mijn Barmhartigheid is Mijn geschenk aan jullie. Aanvaard welwillend de verschillende manieren waarop Ik werk, want de pijn van de vereniging met Mij zal van korte duur zijn.

Aanvaard Mij zoals Ik Ben, en niet zoals jullie denken dat Ik zou moeten zijn.

Jullie Jezus