1175 – De wereld heeft Mij verloochend, zoals voorspeld, en tegenover Mijn Lichaam is het grootste verraad gepleegd
Dinsdag 15 juli 2014, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld heeft Mij verloochend, zoals voorspeld, en tegenover Mijn Lichaam is het grootste verraad gepleegd.

Mijn Woord werd aan flarden gescheurd en velen van hen die zeggen onderlegd te zijn in Mijn Leer, zullen zich niet bewust zijn van de vervolging, die Mijn Kerk zal moeten ondergaan. Net zoals Ik vervloekt werd gedurende Mijn Kruisiging, door hen die hoogmoedig opschepten over hun opperste wijsheid betreffende Mijn Wegen, zo zal Ik aangeklaagd worden bij Mijn tweede komst om Mijn Koninkrijk op te eisen.

Ondankbare zielen, verstoken van eenvoud en nederigheid, zullen nooit de stem aanvaarden van hen die zij beschouwen als onwaardig om de Waarheid uit te spreken. Zij zullen de Waarheid nooit aanvaarden, want wanneer zij leugens aannemen in Mijn Naam, dan zal er in hun hart geen plaats meer zijn voor de Geest van God om hun zielen te overstromen. In plaats van de mensheid voor te bereiden op Mijn Grote Barmhartigheid – de Dag die Ik de wereld beloofde – zullen zij hun rug toekeren. Zij zullen de Goddelijke Tekenen niet herkennen die gezonden worden om hun harten te openen en gereed te maken voor Mij,  omwille van hun hoogmoedige en verharde harten. Zij zullen ook al doen wat mogelijk is om te verhinderen dat het Woord van God elke zondaar in de wereld zou bereiken en daarom zal Ik hun dit nooit laten vergeten.

Wie een ziel voor Mij laat verloren gaan, verliest zijn eigen ziel. Hij die Mijn Weg blokkeert zal zelf niet meer weten waar naartoe. Diegene die zweert tegen de Wil van God zal vervloekt zijn. Wat hebben jullie werkelijk van Mij geleerd indien jullie je de Waarheid van Mijn Belofte om terug te komen niet kunnen herinneren? Mijn Koninkrijk zal op Aarde komen zoals het is in de Hemel en zij die er niet in geslaagd zijn te vatten wat Ik zei, hebben er helemaal niets van begrepen. Zij zullen de Genaden die Ik nu zend verkwanselen en zichzelf opsluiten in een gevangenis van zo’n duisternis dat zij op de Grote Dag verblind zullen zijn door Mijn Licht.

Mijn Tijd is nabij en wat Ik nog kan doen om jullie voor te bereiden, doe Ik. Mijn Liefde blijft zo Groot als zij Barmhartig is, maar jullie moeten ook jezelf helpen, want het is niet gemakkelijk om Mijn Belofte van Redding waardig te worden.

Jullie Jezus