1173 Mijn Woord is zeer eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen maar niet gemakkelijk om na te leven
Woensdag 9 juli 2014, 15.48 u.

Mijn geliefde dochter, Mijn instructie aan allen die Mij vereren is: vurig bidden voor de beroering die weldra in de wereld zal uitbarsten. Vele gebeurtenissen zullen zich ontvouwen en die houden allemaal verband met verdeeldheden veroorzaakt door religieuze haat en hebzucht. Maar wanneer de verachting voor Mij, die reeds duidelijk is in de wereld, vanuit Mijn Eigen vier muren komt, dan zullen jullie weten dat de tijd nabij is. Want wanneer zij Mij vervloeken en hen die Mij liefhebben vervolgen, dan zullen zij getuige zijn van Mijn Tussenkomst, die als een donderslag zal plaatsvinden.

Velen zullen Mijn vrijwillige aanvaarding van vervolging, die altijd het lot zal zijn van hen die Mij volgen, verwarren met de aanvaarding van boosaardige zaken en een bereidheid om toe te staan dat deze dingen gedijen. Maar dat zou onjuist zijn. Alle Liefde komt van Mij. Alle kwaad komt van Satan. Wanneer de twee botsen, zal grote ontwrichting zich ontplooien.  Het  kwaad kan niet gedijen wanneer Ik er tegen opsta. Zelfs Satan zelf kan zijn venijn slechts verspreiden in overeenstemming met Gods Wil.

Het kwaad dat de wereld besmet, zal vernietigd worden. Twijfel daar niet aan. Jullie moeten echter het kwaad erkennen voor wat het is, want Satan zal het altijd voorstellen als iets goeds. Zijn favoriete tactiek bestaat erin een verdraaide zienswijze over Mijn Leer te geven met daarin vervat grote misleidingen, die enkel zullen opgemerkt worden door de zielen waarin Gods Geest Zijn verblijf houdt. Zo velen verspreiden verschillende versies van Mijn Leer en maken hun eigen interpretaties wat velen tot verwarring brengt. Wanneer zij die beweren Mij te kennen Mij kruisigen, door hen die Mij dienen te kwellen, weet dan dat die niet van Mij zijn want hoe zou dat kunnen?

Wees in vrede, want alles wat jullie moeten weten staat in Mijn Heilig Woord. Mijn Woord is zeer eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen, maar niet gemakkelijk om na te leven. Leef door Mijn Woord en liefde zal de drijvende kracht zijn achter elk woord dat jullie spreken, elke handeling die jullie stellen en elk gebaar dat jullie maken. Wanneer jullie geen liefde gewaarworden uit de mond van hen die beweren heilig te zijn, dan is dat niet het Woord van God waarnaar jullie luisteren. Integendeel, jullie horen dan een menselijke interpretatie, die bedorven is.

Al wat niet voortkomt uit Mijn Goddelijkheid, is niet van Mij.

Jullie Jezus