1172 – Moeder van Verlossing: Alleen met de Liefde van God in jullie ziel, kunnen jullie het Woord van God verspreiden
Dinsdag 8 juli 2014, 16.00 u.

Mijn lieve kinderen, weten jullie niet dat het door Gods Liefde voor jullie allen is, dat Hij mij toestond om Zijn Allerheiligste Woord te verkondigen bij elke verschijning van mij, de Moeder van God, die in de wereld plaatsvond.

Het was de wens van mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat ik mijzelf bekendmaakte, zodat bekering naar de Waarheid zou kunnen plaatsvinden. En zo zal het zijn in al mijn heiligdommen, in de hele wereld, dat God de Waarheid bekend zal maken tot de Grote Dag van de Heer aanbreekt. Jullie moeten allen samenwerken om God eer te geven in al mijn heiligdommen, zodat Hij, in Zijn Barmhartigheid, grote Genaden zal uitstorten over zelfs de meest onwaardige zielen, want zij zijn diegenen die Hij het meest zoekt.

Het zijn niet alleen de goed opgeleiden op het gebied van de Heilige Evangeliën die Hij, mijn Zoon, naar mij wil zien komen. Neen, het zijn diegenen die een leegte in hun hart voelen, waardoor zij niet in staat zijn innerlijke vrede te vinden hoezeer ze daar ook naar zoeken. Veel mensen zoeken naar geluk, vrede en vreugde in dit leven en vinden het zelden. Zij kunnen nooit echte vrede vinden indien ze geen liefde kunnen vinden. Alleen liefde voor anderen kan jullie dicht bij God brengen, want zonder liefde zullen jullie nooit Gods Tegenwoordigheid vinden.

Ik vraag jullie, lieve kinderen, om naar mij te komen, de Moeder van Verlossing, en mij  te vragen om te bidden, zodat God jullie met Zijn Liefde zal vullen. Wanneer jullie dit gebed bidden zal ik mijn Zoon vragen, om gehoor te geven aan jullie oproep. Zoek de liefde en toon haar, welke liefde voor anderen jullie in je hart ook hebben, en laat anderen erin delen. Wanneer jullie dat doen, zal mijn Zoon jullie met zo veel liefde vullen dat jullie dan klaar zullen zijn om haar onder elkaar te delen. Liefde zal haat uitroeien. Indien jullie enige vorm van haat voor een ander mens voelen, dan moeten jullie mijn Zoon, Jezus Christus, smeken om jullie van deze infectie te bevrijden.

Kruistochtgebed (159) - Smeekbede om Gods Liefde

“O Moeder van Verlossing, ik vraag u om namens mij te bemiddelen als ik smeek om Gods Liefde. Vul mijn ziel, een leeg vat, met de Liefde van God, zodat wanneer het overvol is, het zal overlopen op de zielen die ik zo moeilijk mededogen kan betonen.

Door de Kracht van God, vraag ik dat ik bevrijd word van alle gevoelens van haat die ik zou kunnen hebben voor diegenen die uw Zoon verraden.

Maak mij nederig van geest en vul mij met edelmoedigheid van ziel, zodat ik de Leer van Christus kan volgen en Zijn Liefde kan uitbreiden in elk deel van mijn leven. Amen.”

Men spreekt over liefde alsof zij gemakkelijk kan gevoeld worden, maar voor velen vereist dat grote nederigheid verstoken van alle hoogmoed. Zonder jullie zelf voor God te vernederen, zullen jullie Zijn Liefde niet voelen. En zonder de Liefde van God, kunnen jullie niet gedijen. Alleen met de Liefde van God in jullie ziel kunnen jullie het Woord van God verspreiden.

Zonder Zijn Liefde zullen de woorden die jullie in Zijn Naam spreken, nutteloos zijn en beroofd van leven.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing