1171 Moeder van Verlossing: Ik zal nauw samenwerken met mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, bij Zijn laatste handeling om de mensheid te redden
Zondag 6 juli 2014, 14.25 u.

Mijn kind, mijn tijd als de Moeder van Verlossing, waarin Ik nauw zal samenwerken met mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, bij Zijn laatste handeling om de mensheid te redden, is vastgelegd.

Ik zal vanaf vandaag alles doen wat Hij van mij verlangt om Hem te steunen wanneer Hij in de wereldse zaken tussenbeide komt om Zijn Barmhartigheid te openbaren.

De weg naar verlossing is een zeer moeilijke weg, omdat het nooit gemakkelijk is om de ogen van de blinden voor de Waarheid te openen. Niets is meer frustrerend dan getuige te moeten  zijn van die arme zielen die niet kunnen zien omdat zij niet willen zien. De koppigheid van de mens is een grote hinderpaal en daarom zijn veel gebeden en offers nodig vanwege al diegenen die gezegend zijn met het Licht van God in hun hart. Het zal jullie edelmoedigheid zijn om jullie vrije wil aan mijn Zoon te geven, het geschenk dat Hij verlangt, die het de Heilige Geest mogelijk zal maken om neer te dalen op die zielen die grote behoefte hebben aan mijn Zoons Barmhartigheid.

Het kan een grote uitdaging zijn om de Waarheid te verkondigen door jullie geloof alleen. Maar hoewel veel mensen trouw zijn aan mijn Zoon, beschikken zij niet over de gave van inzicht. Het blinde geloof in God is een grote Gave en wordt gegeven aan hen die teder zijn van hart en verstoken van hoogmoed. Daarom, lieve kinderen, sta op en bereid jullie voor op de grote strijd om de zielen. Het zal de grootste opdracht zijn, zelfs voor de sterksten onder jullie. Sta mij toe, jullie Moeder, jullie in de komende tijden te leiden, want Ik ben jullie Voorspreekster en Jezus Christus heeft mij grote Genaden geschonken die mij in staat zullen stellen jullie mee te nemen langs het pad naar grote Gelukzaligheid.

Ga in vrede om God te beminnen en te dienen. Aan jullie die Hem volgen, als kleine kinderen, zal elke mogelijk bescherming verleend worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing