1170 De mens reageert op liefde met liefde, en evenzo wordt haat met haat beantwoord
Zaterdag 5 juli 2014, 17.46 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mij grote Zegeningen brengen aan de wereld van vandaag, terwijl Ik de Geest van Liefde schenk aan elke natie, door de Kracht van de Heilige Geest.

Deze Gave van Liefde zal velen omhullen, ook diegenen die Mij niet aanvaarden en de wereld zal getuige zijn van grote daden van naastenliefde. Als jullie van zulke wonderen horen, wanneer naties andere naties die in grote nood zijn, zullen helpen, herken die dan als tekenen van de Hemel.

Mijn Liefde zal velen verleiden als zij zich verspreidt via Mijn bijzondere Tussenkomst in deze bijzondere tijd. Luister naar Mij, Mijn geliefde leerlingen want Ik wil dat jullie weten dat wanneer jullie bidden voor vrede, Ik Mijn Vrede aan jullie geef. Wanneer jullie bidden dat de liefde de haat overwint, zal Ik jullie Mijn Liefde geven. Wanneer jullie bidden om jullie geloof te versterken, dan zal Ik Mijn Liefde over jullie uitgieten en jullie geloof zal groeien. Wanneer jullie geloof groeit, zullen jullie Mijn Woord verspreiden door het voorbeeld. Wanneer jullie zonder voorbehoud liefde uitstralen naar anderen, dan wandelen jullie in Mijn Naam. Door jullie acties, zullen anderen jullie voorbeeld volgen.

De mens reageert op liefde met liefde, en evenzo wordt haat met haat beantwoord. Om haat te overwinnen moeten jullie altijd met liefde antwoorden, want liefde verzwakt de geest van het kwaad. Indien voldoende mensen liefde voor elkaar zouden tonen, in elk aspect van hun leven, dan zou de haat niet kunnen gedijen.

Mijn Liefde is onder jullie aan het groeien. Neem haar mee en verspreid ze, want zij zal leven geven aan allen, ook aan diegenen die haar het meest nodig hebben.

Jullie Jezus