1169 – God de Vader – Ik Ben de Waarheid. Neem Mijn Hand en volg Mij. Alle Leven komt van Mij
Donderdag 3 juli 2014, 16.40 u.

Mijn liefste dochter, de mens heeft de controle over zijn eigen bestemming omdat hem de vrijheid van keuze gegeven werd, een Geschenk van Mij.

Sommigen kiezen het juiste pad naar Mijn Hemels Koninkrijk, dat is door Mijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Anderen kiezen onverstandig. Door de gaven van de mens, onder meer intelligentie, kennis en vrije wil, worden velen hoogmoedig. Anderen zoeken onwaarheden en grote materiële geschenken, die de wereld aanbiedt, totdat uiteindelijk enkel nog hun onmiddellijke verlangens belangrijk voor hen zijn. Door in te stemmen met zelfzuchtige daden en handelingen, door geheel vol van zichzelf te zijn en steeds te zoeken naar persoonlijke voldoening en dat ten koste van anderen, veroordelen zij zichzelf tot de zonden die hen tot slaaf zullen maken.

Door te weigeren de Gave van Eeuwig Leven te aanvaarden, die Ik meebreng voor jullie allen  die in Mijn Koninkrijk zullen delen, zullen, jullie, lieve kinderen, voor eeuwig van Mij gescheiden zijn. Ik kom in deze tijd tussenbeide omdat het van zichzelf vervuld zijn in de wereld alle liefde tot Mij in jullie hart heeft uitgeroeid. Ik kom om jullie de Waarheid te brengen, de kennis van Mijn Koninkrijk en een herinnering aan de twee keuzes, die jullie zullen aangeboden worden. De eerste keuze is Mijn Hand van Barmhartigheid aanvaarden en een glorievol leven leiden door te delen in het Goddelijk Leven van Mijn Nieuw Koninkrijk. De tweede keuze is het kiezen voor de eeuwige duisternis en slaven te worden van de afgrond, waar Satan voor altijd zal verblijven.

Zo velen onder jullie weigeren Mijn Liefde, de kennis die Ik jullie gaf door Mijn Heilig Woord, en de waarschuwingen die jullie door de profeten gegeven worden. Geloof niet dat de wereld van vandaag verschilt van de tijd op Aarde tot op heden. De mensheid is niet veranderd. De zonde is nog steeds jullie gesel en het is alleen door strijd te leveren tegen de vijand die jullie ellende en verdriet brengt, dat jullie in staat zullen zijn om het Leven dat Ik voor jullie geschapen heb, te aanvaarden.

Luister nu wanneer Ik jullie herinner aan Mijn Belofte. Ik heb een Eeuwig Paradijs geschapen dat jullie toebehoort. Het zal jullie Eeuwig Leven schenken naar lichaam en ziel. Het wacht op jullie. Verkwansel jullie erfenis niet. Dat zal Mijn hart breken als jullie dat doen en jullie zullen die beslissing eeuwig betreuren.

Luister nu naar Mijn Oproep, want Ik zal elk mogelijk teken zenden, elk mogelijk Wonder en elke Genade, om jullie versteende harten wakker te schudden totdat Ik in jullie binnenste  de kennis van de Waarheid opwek.

Ik Ben de Waarheid. Neem Mijn Hand en volg Mij. Alle Leven komt van Mij.

Jullie Eeuwige Vader

God de Allerhoogste