1168 Moeder van Verlossing Het zal binnenkort onwettig worden om openlijk te verklaren dat jullie Jezus Christus volgen
Woensdag 2 juli 2014, 16.40 u.

Lieve kinderen, indien de mensen getuigen zouden zijn van de Majesteit van mijn Zoon, Die op de Hemelse Troon zit, aan de rechterhand van de Eeuwige Vader, dan zouden ze hun hoofd van schaamte en wroeging laten hangen.

Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, wordt aanbeden, vereerd en overladen met grote liefde door de engelen en de heiligen in de Hemel. Op aarde wordt er zeer weinig respect getoond tegenover Hem Die een verschrikkelijke dood ondergaan heeft om de mensheid van de zonde te redden. Hoe wenen de Hemelen op dit moment in de geschiedenis, omdat  overal pogingen worden ondernomen om de Aarde te ontdoen van elk teken dat naar mijn Zoon verwijst. Niet tevreden met het uitbannen van de Allerheiligste Kruisen in de openbare ruimte, zal het binnenkort onwettig worden om openlijk te verklaren dat jullie Jezus Christus volgen.

Men zal zeer weinig verdraagzaamheid aan de dag leggen tegenover Christenen die  trouw blijven aan het Woord en die de weg naar God volgen. Zelfs die heilige dienaren die belijden Jezus Christus te dienen, zullen te zwak zijn om het Christendom te verdedigen en zij zullen zichzelf laten dwingen om deze wetten te aanvaarden. In veel gevallen zullen de verraders onder hen de afschaffing van het Kruis en van de Waarheid van het Christendom vergemakkelijken. Na verloop van tijd zullen ze allemaal een valse leer vereren, samen met andere geloofsovertuigingen die niet van God komen. Omdat zij door hun eigen vrije wil het pad van dwaling zullen kiezen, betekent dit dat zij zullen weigeren om Gods Barmhartigheid te aanvaarden en zij zichzelf tot de duisternis veroordelen.

Jullie mogen mijn Zoon nooit verraden om welke reden ook, want Hij is de Weg van de Waarheid en alleen Hij kan jullie Eeuwig Heil brengen.

Jullie geliefde Moeder

De Moeder van Verlossing