1167 Jullie geloof zal op de proef gesteld worden als nooit tevoren
Dinsdag 1 juli 2014, 20.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die uitstraalt van Mijn leerlingen die Mij in deze tijd volgen, omringt alles. Zij is het Licht, dat brandend onder jullie Mijn Liefde ondersteunt, en dat overal wordt waargenomen waar Ik vereerd word. De Heilige Geest blijft uitgestort worden over Mijn Kerk op Aarde terwijl zij opbokst tegen de beproevingen en de rampspoed die haar dagelijks belagen.

De geest van duisternis echter blijft zwaar wegen op de naties omdat de handlangers van de duivel al het mogelijke doen om elk spoor van Mij, Mijn Woord en Mijn Ware kerk, van het oppervlak van de aarde te verdrijven. Wees ervan overtuigd, hoe zwaar jullie lasten ook zijn, dat Ik met jullie Ben, naast jullie loop en bij elke stap op jullie weg hulp bied om tegenspoed te overwinnen. Jullie geloof zal op de proef gesteld worden als nooit tevoren. Jullie moed zal jullie van tijd tot tijd in de steek laten, jullie volharding zal tot het uiterste getest worden en jullie aanvaarding van de Waarheid in twijfel getrokken. Men zal jullie eruit pikken, bespotten en belachelijk maken: de oorzaak van dat alles schuilt in de gemene daden van diegenen die Satan gebruikt om Mij, Jezus Christus, te bestrijden. Maar niets zal Mijn Kerk en Mijn ware volgelingen klein krijgen.

Zij die gehoorzaam blijven aan het Woord van God zoals dat al zo lang bestaan heeft, zullen voortgaan met Mij te vertegenwoordigen op de Aarde. Mijn Bescherming zal jullie bedekken als een onzichtbaar omhulsel en jullie geloof zal nooit verzwakken, eens jullie strijden met het Zwaard van God.

Blijf Mij trouw en Mijn Licht zal verder schijnen over het menselijk ras. Mijn Belofte is dat Mijn Kerk behouden zal blijven, zij het kleiner van omvang dan nu, tot de Grote Dag van de Heer aanbreekt.

Jullie Jezus