1166 - Jullie kunnen alleen de Waarheid handhaven, want Ik Ben de Waarheid. Ontken de Waarheid en jullie verloochenen Mij.
Maandag 30 juni 2014, 23.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jullie, Mijn dierbare volgelingen, moeten weten dat de poorten der Hel nooit Mijn Kerk zullen overweldigen, hoewel veel van Mijn Kerk op Aarde zal worden vermorzeld, zoals voorspeld. Maar de Waarheid kan nooit sterven. Mijn Woord zal nooit sterven noch zullen Mijn Onderrichtingen worden vergeten door diegenen die in ware vereniging met Mij zijn.

Alleen diegenen die trouw blijven aan Mijn Woord kunnen zeggen dat ze deel uitmaken van Mijn Kerk op Aarde. Diegenen die elke vorm van manipulatie van de Heilige Evangeliën of elke aanpassing van Mijn Onderrichtingen toejuichen, zullen niet langer in staat zijn om te beweren dat zij Mij dienen. Zouden heilige dienaars van Mij een alternatieve leer durven verkondigen dan diegene die aan de mensen werd gegeven door Mijn apostelen en de profeten, voor Mijn Tijd, dan zullen zij onmiddellijk verdreven worden.

Ik waarschuw al diegenen die iets omarmen dat als heilig beschouwd wordt – maar dat gevormd en ontworpen is door mensenhanden – en die dat erkennen als van Mij komend, dat Ik jullie zal verjagen, want jullie zullen jezelf niet langer Mijn dienaren kunnen noemen. En mochten jullie andere zielen in dwaling leiden, dan zal jullie bestraffing tijdens jullie levenstijd beginnen en nog lang voortduren na jullie vertrek uit dit leven.

Mijn Woede is jullie onbekend, omdat jullie het nog niet hebben meegemaakt. Maar weet dit. Jullie die Mij zullen verraden weten reeds wie jullie zijn, want jullie geloof is al verzwakt. Velen van jullie zijn al gevallen en jullie zwakheid zal jullie ondergang worden. Jullie zullen Mij verraden, Mij ontkennen en Mijn vijanden omarmen, want jullie zullen zo verstrikt zijn in de nieuwe religie – het seculiere humanisme dat als een wolf gekleed in schaapskleren zal komen om jullie te verslinden – dat Ik zal worden vergeten. Jullie ambitie en het verlangen om die vijanden van Mij te behagen die tot grote hoogten zullen stijgen in de rangen van Mijn Kerk – zullen jullie verblinden voor de Waarheid. Dat zal de oorzaak van jullie ondergang zijn en van allen die jullie in ernstige dwaling zullen meesleuren.

Wanneer Mijn Kerk Mijn Onderrichtingen ondersteboven draait, binnenstebuiten en achterstevoren, dan zullen jullie weten dat de tijd voor de antichrist is gekomen om de centrale plaats in te nemen. Diegenen die het beest aanbidden zullen hun eigen doodvonnis ondertekenen en hun vrije wil, een Heilige Gave van God, aan Mijn vijanden overhandigen. Zodra jullie aan deze nieuwe valse leer een eed zweren, zullen jullie schuldig zijn aan het kruisigen van Mij en jullie straf zal zwaar zijn.

Waarom, kunnen jullie vragen, zouden jullie gestraft worden voor jullie gehoorzaamheid aan jullie voorgangers? Het antwoord is eenvoudig. Toen jullie een eed zwoeren om Mij te dienen, stemden jullie ermee in om de Waarheid te handhaven. Wanneer jullie deze eed breken, vanwege jullie gehoorzaamheid aan die vijanden van Mij die eraan komen, dan ben Ik het niet, Jezus Christus, die jullie zullen dienen.

Jullie kunnen alleen de Waarheid handhaven, want Ik Ben de Waarheid. Ontken de Waarheid en jullie verloochenen Mij. Als jullie Mij verloochenen, als dienaars van God, dan zullen jullie niet langer geschikt zijn om Gods kinderen te onderrichten op weg naar hun Eeuwige Redding.

Jullie Jezus