1165 - Jullie mogen God nooit afwijzen omwille van hen die slechte daden stellen en valselijk beweren Hem te dienen
Zondag 29 juni 2014, 20.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wie zich verschuilt achter religie om mensen van andere geloofsovertuigingen kwaad te berokkenen, komt niet van Mij. Religies die haat wegmoffelen en andere gezindten demoniseren, dienen God niet.

Wanneer mensen Mij, Jezus Christus, gebruiken als een schild om er zich achter te verbergen, in hun zoektocht om onschuldigen te vermoorden en af te maken, dan is dat de grootste heiligschennis. Mensen die in God geloven, moeten weten Wie God is, wat Hij de wereld gezegd heeft en hoe Hij Zijn kinderen onderricht heeft door de Tien Geboden, bedoeld om Hem te dienen.

God is Liefde. Hij verschoont geen enkele vorm van haat. Indien en wanneer jullie mensen religie zien gebruiken als een dekmantel om anderen pijn te berokkenen, voor welke reden ook, dan moeten jullie weten dat dit niets te maken heeft met liefde voor God. Haat komt van Satan en hij verspreidt zijn venijn onder religieuze fanatici, om zo zijn woede tegen God te uiten. Door binnen te dringen in diegenen die een verstoord begrip hebben over Wie Ik Ben, slaagt hij erin haat tegen God te verspreiden. Mensen zullen zich dan afvragen: “Hoe kan God zulk een kwaad in Zijn Naam toelaten?” Het antwoord is dat het kwaad altijd zal gevonden worden op plaatsen waar God vereerd wordt, omdat deze plaatsen door de duivel zorgvuldig worden uitgekozen, om schande te brengen over elke religie die God vereert. Door deze activiteiten zullen mensen zich van God afkeren en zal Hij de schuld krijgen voor elke slechte daad, uitgevoerd door hen die beweren Hem te dienen.

De haat verbergt zichzelf zorgvuldig. Hij zal gewoonlijk kenbaar worden door hen die beweren God te vertegenwoordigen, zogezegd om gerechtigheid te doen geschieden voor de vijanden van God. De haat zal voorgewend worden als een ‘uitdrukking van bezorgdheid’ tegelijk met de veroordeling van zogezegde slechte zaken zoals zij de wereld willen laten geloven. Kerken van verschillende belijdenissen, over de hele wereld, zijn van binnenuit door Gods vijanden geïnfiltreerd. Het doel is schande toe te brengen aan de Naam van Mijn Eeuwige Vader. Het gevolg daarvan is dat in alle hoeken van de wereld een diepe argwaan is ontstaan en een gebrek aan vertrouwen in God.

De logische  veronderstelling is immers dat Gods vertegenwoordigers in Zijn Naam kwaad hebben gedaan, en zo wordt het geloof in God geschaad. Dat is de reden waarom de wereld is verzonken in haat, corruptie en oorlogen, omdat het Satans plan is elke religie te vernietigen die de Ware God vereert. Zij die deze boosaardigheden veroorzaken hebben geen liefde in hun ziel.

Jullie mogen God nooit afwijzen omwille van hen die slechte daden stellen en valselijk beweren Hem te dienen. Indien jullie dat toch doen en jullie jezelf daardoor van God verwijderen, dan zijn jullie gevallen voor de leugens die Satan jullie wil laten slikken. Oordeel anderen nooit omwille van hun geloof – goed of kwaad. Veroordeel nooit Mijn Eeuwige Vader of Mij, Jezus Christus, Zijn geliefde Zoon, omwille van de zonden welke diegenen bedrijven die Zijn Kerken dienen. De mens is en zal altijd hier op Aarde een zondaar zijn. De zonde zal altijd de vloek van de mens zijn, totdat Ik wederkom. Maar God beschuldigen van zonde is een even zo verschrikkelijke heiligschennis als dat het onmogelijk is.

Word jullie bewust van het feit dat Satan bestaat en dat hij dat feit zorgvuldig verbergt, zodat hij zielen zover kan brengen om God, de Schepper van al wat Is en zal Zijn, te vervloeken. Weldra zullen al deze gruweldaden voorbij zijn en alle Glorie zal Mij toekomen. Het zal niet lang meer duren voor Satan vernietigd wordt en het menselijk ras in staat zal zijn om duidelijk te zien Wie Ik Ben en welk Glorievolle Leven Ik bij Mijn Tweede Komst zal brengen.

Jullie moeten waakzaam blijven voor al wat in Mijn Heilige Naam aangeboden wordt, want jullie zullen merken dat niet alles van Mij komt.

Jullie Jezus