1164 - Moeder van Verlossing: De Ware kerk zal een Restkerk worden.
Zaterdag 28 juni 2014, 15.03 u.

Mijn liefste kind, de grootste misleiding die over de mensheid zal neerdalen, zal komen van binnen de Kerk van mijn Zoon op Aarde en zij zal worden uitgelokt door Zijn vijanden, die er op slinkse wijze in geïnfiltreerd zijn. Satan zal de Kerk van mijn Zoon  binnenkomen en de tekenen daarvan zullen duidelijk waargenomen worden door diegenen bij wie de Geest van God stevig is ingeplant in hun ziel.

Het geloof van de heilige dienaren mijn Zoon zal worden verbrijzeld, aangezien velen zich zullen gedwongen voelen om Hem in de steek te laten door heiligschennende daden. Aan veel arme ongelukkige dienaren zal worden gevraagd om trouw te zweren aan een nieuwe eed en zij zullen te bevreesd zijn om er vandoor te gaan, hoewel velen diep in hun hart zullen beseffen dat het verkeerd is.

Veel nieuwe regels zullen geïntroduceerd worden in de Kerk van mijn Zoon op Aarde, aangezien duizenden nieuwkomers in de Kerk zullen beëdigd worden en ze zullen niet betrouwbaar zijn, want zij zullen de Ware Geest van Christus niet in hun hart hebben. Zij zullen de Kerk binnendringen en getuigenis afleggen van een nieuwe ene-wereldreligie die mijn Zoon, Jezus Christus, niet zal eren. Niet alleen zullen zij Hem niet dienen, hun taak zal erin bestaan om de behoeften te dienen van het humanisme, dat in zijn kern het Bestaan van God, Zijn Bovennatuurlijk Wezen en alles waar Hij voor staat, zal ontkennen.

De geestelijken, die ooit hun leven aan God verpandden, zullen in dit grote bedrog worden meegesleurd en als gevolg daarvan zullen zij het Ware Geloof verliezen. Zij zullen niet het belang propageren van de redding van de zielen, die mogelijk werd gemaakt door de dood van mijn Zoon aan het Kruis. Het Kruis staat in het centrum van het Christendom. Er is slechts één Kruis en het zal door het Kruis zijn dat de eerste zichtbare tekenen van het verraad van mijn Zoon zullen waargenomen worden. Nieuwe soorten kruisen zullen geïntroduceerd worden die het Kruisteken en wat het beduidt in de harten van de mensen, bits zullen afwijzen.

Niet-gelovigen, die tot nu toe geen interesse hadden in het Christendom, zullen in de zogenaamde nieuwe één-wereld-kerk worden binnengeleid. Samen met alle andere religies, die niet voortkomen uit de Waarheid, zullen ze spotten en grijnzen met de kinderen van God die trouw zullen blijven aan het Woord van God.

De Ware kerk zal een Restkerk worden en dit Leger zal zich in de hele wereld verenigen om de heiligen van de eindtijd te worden en zij zullen door de Heilige Geest worden bekrachtigd om de Waarheid te ondersteunen. Zij zullen bespuwd, uitgelachen en ervan beschuldigd worden radicaal te zijn, net zoals mijn Zoon, Jezus Christus, beschuldigd werd van ketterij toen Hij de Aarde bewandelde om de Waarheid te verkondigen.

Het zal enorm veel moed vergen om trouw te blijven aan het Woord van God, want jullie zullen beschuldigd worden van wangedrag. Jullie misdaad, zullen de vijanden van God zeggen, is dat jullie onwaarheden over deze gruwel verspreiden. Al wat van God komt zal tot leugen worden verklaard, terwijl de waarheid waarvan zij zullen beweren dat die vertegenwoordigd wordt door de nieuwe één-wereldreligie, een leugen zal zijn.

De Heilige Geest zal echter diegenen ondersteunen die de Heilige Evangeliën blijven verspreiden en mijn Zoon zal jullie bedekken en beschermen. De toekomst van het voortbestaan van het menselijk ras en het recht op het Eeuwige Leven, beloofd aan elke man, vrouw en kind, zullen op jullie schouders rusten. Het zal de Restkerk zijn die het Licht van God brandend zal houden in een wereld die in duisternis zal gedompeld zijn.

De geest van het kwaad zal velen van jullie op de proef stellen en leugens in jullie hart zaaien om jullie af te wenden van de Waarheid. Helaas zullen velen van jullie het té moeilijk vinden om trouw te blijven aan jullie overtuigingen en jullie zullen verleid worden om jullie rug toe te keren aan mijn Zoon.

Om ervoor te zorgen dat jullie sterk, moedig, kalm en in vrede blijven, terwijl jullie het Kruis van mijn Zoon op jullie schouders nemen, moeten jullie dit Kruistochtgebed bidden. Voor velen van jullie die het er moeilijk mee hebben om te aanvaarden dat deze dingen gaan gebeuren, zal er een dag komen waarop jullie dit Kruistochtgebed (158) drie keer zullen bidden, omdat de druk die op jullie zal worden uitgeoefend om mijn Zoon te verloochenen, overweldigend zal zijn.

Kruistochtgebed (158) - Bescherm mij tegen de ene-wereldreligie

Lieve Jezus, bescherm mij tegen het kwaad van de nieuwe één-wereldreligie, die niet  afkomstig is van U. Ondersteun mij op mijn reis naar de vrijheid, langs de weg naar Uw Heilige Koninkrijk.

Houd mij in vereniging met U, wanneer ik bestookt word en gedwongen om leugens te slikken die door Uw vijanden worden verspreid om de zielen te verderven.

Help mij om vervolging te weerstaan, om standvastig te blijven aan het Ware Woord van God tegenover valse doctrines en andere heiligschennissen, die ik misschien onder dwang zal moeten aanvaarden.

Neem mij op, door de Gave van mijn vrije wil, in het Domein van Uw Koninkrijk, om mij in staat stellen op te staan en de Waarheid te verkondigen, wanneer men zal beweren dat zij een leugen is.

Laat mij nooit wankelen, aarzelen of in angst weglopen wanneer ik geconfronteerd word met vervolging. Help mij om standvastig en trouw te blijven aan de Waarheid zolang ik leef. Amen.

Ga, mijn lieve kinderen, en aanvaard dat deze dingen zullen gebeuren, maar weet dat als jullie trouw blijven aan mijn Zoon, jullie zullen helpen om die zielen te redden die in dwaling zullen gedompeld worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing