1161 Verbreek de banden niet met diegenen die jullie haten omwille van Mij
Woensdag 25 juni 2014, 23.37 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig dat mensen al hun normale dagelijkse bezigheden stoppen wanneer zij Mij hun trouw beloven. Ik Ben geen God die jullie beveelt om aan Mijn Voeten neer te vallen ten nadele van jullie dagelijkse verantwoordelijkheden. Ik ga er niet prat op, in majestueuze houding en trotse manier van doen, om te heersen over het menselijk ras noch schrijf Ik jullie elke beweging voor of tracht Ik jullie te verstikken in ondergeschiktheid aan Mij. Dat is niet Wie Ik Ben, want Ik kwam als een nederige dienaar om de mens te bevrijden van zijn slavernij aan de duivel.

Ik kwam om jullie te redden en Ik kom terug om Mijn Plan van Verlossing te voltooien. Ik Ben hier om jullie te dienen. Ik kom om jullie naar Mij te trekken en terwijl Ik behagen schep in jullie liefde voor Mij en de tijd die jullie aan Mij toewijden, is het Mijn bedoeling om dat op een wijze te doen die jullie geen overmatige onrust veroorzaakt. Terwijl Ik de tijd verwelkom die jullie aan Mij besteden en ook de gebeden die jullie Mij aanbieden, moeten jullie gewoon jullie leven leiden om jullie zelf en jullie families te voeden en te kleden. Het enige dat Ik vraag is dat jullie je leven leiden op een wijze die noodzakelijk is om Mij te dienen. En wanneer jullie relatie met Mij zich verdiept, dan zullen jullie een onweerstaanbaar verlangen voelen om met Mij te spreken door jullie gedachten en woorden.

Ik vraag dat jullie anderen bejegenen met hetzelfde respect dat jullie Mij betonen. Redetwist niet en verlies jullie kalmte niet bij anderen als het gaat over Mij. Maar rechtvaardig nooit de handelingen of woorden van diegenen die Mij beledigen bid gewoon voor hen. Terwijl jullie liefde voor Mij aangroeit, zal jullie relatie met Mij vertrouwelijker worden. Als het zover is dan zullen jullie vanaf dat ogenblik de toorn opwekken van diegenen wier geloof zwak is. Wees erop voorbereid dat dit gebeurt en wees niet verontrust of beangstigd want wanneer jullie in eenheid zijn met Mij, dan zullen jullie daarom gehaat worden. Wees geduldig met deze mensen. Wees vriendelijk. Wees beleefd. Doe geen moeite om te argumenteren want niets van wat jullie zeggen zal een verschil uitmaken. In plaats daarvan, toon hun de betekenis van het Christendom door haat te beantwoorden met liefde.

Verbreek de banden niet met diegenen die jullie haten omwille van Mij. Alstublieft, bid in plaats daarvan voor hen. Jullie moeten trachten om een evenwicht te behouden in jullie leven wanneer jullie verbonden zijn met Mij. Terwijl Ik verlang naar jullie gezelschap, verlang Ik ook dat jullie diegenen beminnen die Mij nodig hebben maar die Mij niet kunnen zien, die Mij niet kunnen aanvaarden in hun hart of die geen idee hebben van wat Eeuwig Leven betekent. Jullie plicht behoort Mij toe en Mijn Verlangen is dat jullie je tijd oordeelkundig benutten om deze zielen te beminnen. Door jullie woorden, daden, handelingen en gebeden, kunnen en zullen jullie Mij deze zielen brengen.

Jullie Jezus