1160 Vergelijk Mij met een moeder die van haar kind bij de geboorte moet scheiden
Maandag 23 juni 2014, 01.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jou en al Mijn geliefde volgelingen vandaag grote Zegeningen. Mijn Hart barst van liefde voor jullie allen. Ik besef dat jullie reis om Mij te dienen soms heel moeilijk kan zijn, maar Ik wil jullie laten weten dat Ik jullie iedere seconde begeleid. Er is geen enkele beproeving die jullie kunnen tegenkomen die niet kan overwonnen worden. Daarom, wanneer jullie je hulpeloos en angstig voelen, mogen jullie niet opgeven en wanneer jullie Mij vertrouwen zal alles makkelijker lijken.

Vergelijk Mij met een moeder die van haar kind bij de geboorte moet scheiden en die dit kind nooit meer tijdens haar leven kan zien. De moeder zal dat kind nooit vergeten en heeft elke dag heimwee naar haar vlees en bloed in de hoop dat ze zich op een bepaald moment met haar baby zal herenigen. Elke dag is dat kind in haar gedachten; ze bidt voor zijn of haar welzijn en voelt diep in haar hart, een permanente pijn om haar verlies. Niets zal haar ooit tevreden stellen, totdat ze dat kind weer in haar armen omsluit. Ze heeft veel geduld, veel hoop en een diep verlangen om oog in oog te staan met het kind dat uit haar moederschoot kwam, hoeveel jaren daar ook tussen liggen. Het enige dat voor haar telt is dat zij en haar kind weer herenigd worden de een verweven met de andere.

Ik Ben zoals iedere ouder die een dergelijke angst moet doorstaan. Voor Mij is het wachten kwellend. Maar de pijn van het verlies, zoals bij het lang verloren kind dat weigert om terug naar de ouder te komen, is de grootste van allemaal. De pijn die Ik voel als Ik door Gods kinderen Ben afgewezen, is een voortdurende kwelling voor Mij. Ik zal alles doen om deze zielen aan Mijn Boezem te drukken. Ik zal andere zielen gebruiken hun broeders en zusters, die Me willen troosten in Mijn zoektocht om hun slapende zielen wakker te maken. Ik heb Mijn geliefde volgelingen nodig, de broers en zussen van deze verloren kinderen van God, om zich over de hele wereld te verspreiden en Mijn familie bij elkaar te brengen.

Wij moeten ons verenigen tegen de geest van duisternis, die het bijna onmogelijk zal maken voor deze zielen om de Waarheid van hun geboorte te ontcijferen. Aan deze mensen moet worden verteld van hun geboorterecht, hun erfenis en hun Eeuwige Redding. Want de tijd is nabij waarin de volle Waarheid zal worden onthuld. Met jullie hulp, Mijn geliefde volgelingen, zullen zij tot Mij komen, terug in Mijn familie, waar we eindelijk allemaal verenigd zullen zijn. Zoals het ook bedoeld was.

Ik hou van jullie allemaal met een diepe tederheid en Ik verheug Mij als jullie met liefde in jullie hart antwoorden op Mijn Oproep.

Jullie Jezus