1158 Moeder van Verlossing Deze Wonderen zullen gebeuren over een periode van drie jaar
Donderdag 19 juni 2014, 13.48 u.

Mijn kind, de Wonderen die mijn Eeuwige Vader bevolen heeft, zullen binnenkort bekend gemaakt worden in alle delen van de Aarde. Deze Wonderen zullen alle menselijke redeneringen, wetenschappelijke kennis en ervaring trotseren. De Aarde, de zon en de maan zullen reageren om zeer ongebruikelijke spektakels teweeg te brengen en velen zullen beseffen dat die alleen mogelijk kunnen zijn door de Hand van God. Deze Wonderen zullen gebeuren over een periode van drie jaar en zij zullen met een reden plaatsvinden. Ze zijn er om te helpen het geloof van de mensheid te ontsteken zodat de mensen beseffen dat de Hand van God alles bestuurt en controleert.

Zondige handelingen en daden die de mens pleegt, kunnen door God onderschept worden. De strijd tussen de duivel en God is voor mensen moeilijk om te begrijpen. Wanneer onrechtvaardigheden plaatsvinden, dan worden die toegelaten om verschillende redenen, maar de belangrijkste komt voort uit de noodzaak van zuivering. Dat lijkt misschien oneerlijk, maar het is niet aan de mensen om te begrijpen, totdat zij de Gave van Kennis ontvangen die komt van de Heilige Geest. Wanneer zielen gezuiverd zijn dan zullen zij beginnen te beseffen op welke wijze God werkt om Zijn kinderen in een toestand te brengen waarin zij Hem kunnen (h)erkennen.

De Wonderen waarover Ik spreek zullen grote Handelingen van God insluiten, die ook tragedies bevatten die echter zullen afgewend worden maar die vanuit wetenschappelijk oogpunt onmogelijk zullen te verklaren zijn. Zij zullen bovendien grote tekenen meebrengen aan de hemel, in de beweging van de Aarde en de kleuren van de natuur.

Mijn eigen betrokkenheid bij deze Wonderen zal gekend worden door de tekenen waarvan ik zal vergezeld zijn op mijn verschijningsplaatsen over de hele wereld. Wees niet bang voor deze Wonderen, want ze zijn een Geschenk van God. Wees dankbaar voor Zijn Genade, want er is geen taak te groot die Hij niet zal ondernemen om ervoor te zorgen dat het menselijk ras kan wakker geschud worden om Hem te aanvaarden. Dat is de Wil van God, want Hij bemint ieder van jullie.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing