1157 – Moeder van Verlossing – Voor elke stap die jullie zetten om dichter bij mijn Dierbare Zoon te komen, zullen jullie twee stappen achteruit gaan
Woensdag 18 juni 2014, 14.51 u.

Mijn kinderen, volg mij, de Moeder van Verlossing, en neem mijn hand terwijl Ik jullie langs het pad van de Waarheid naar mijn Zoon leid. Door mijn tussenkomst zullen velen van jullie de moed vinden om dit doornige en met stenen bezaaide pad te bewandelen naar de Eeuwige Redding.

Lieve kinderen, om mijn Zoon werkelijk te leren kennen, is grote doorzettingskracht vereist. Alvorens jullie in staat zullen zijn om te zien, moeten jullie je geest, hart en ziel openen, zonder een spoor van twijfel of hoogmoed. Wanneer de Waarheid in jullie harten geopenbaard wordt, moeten jullie je daaraan vastklampen, want dat zal het middel zijn om jullie in vrijheid te stellen.

Voor elke stap die jullie zetten om dichter bij mijn Dierbare Zoon te komen, zullen jullie twee stappen achteruitgaan, veroorzaakt door de wijze waarop de duivel jullie zal tergen. Hij zal nooit ophouden met zijn pogingen om jullie weg te trekken van Christus, want hij heeft er zijn boosaardige zending van gemaakt jullie in de tegenovergestelde richting aan te trekken. Dus indien jullie onderweg ten val komen, dan moeten jullie je weer oprichten en opnieuw beginnen. Besef, bij elke keer dat jullie een stap achteruit zetten, dat al wat Satan beďnvloedt altijd achteruitgang meebrengt: het tegengestelde van wat mijn Zoon het menselijk ras vermaakt. Daarom zullen jullie veel geduld nodig hebben, maar eens jullie elke hindernis overwonnen hebben, zullen jullie sneller vooruitkomen op de weg naar mijn Zoon. Elke overwonnen nederlaag, zal jullie sterker in het geloof maken. En wanneer jullie geloof sterk wordt, zal niets jullie in de weg staan om een ware leerling van Jezus Christus te worden.

Ga in vrede, lieve kinderen, en sta mij, de Moeder van Verlossing, toe jullie te helpen om sterker te worden in jullie liefde voor Jezus Christus, want zonder Hem zullen jullie nooit de vrede en voldoening vinden die jullie zoeken in dit leven of aan de overzijde.

Jullie liefhebbende Moeder

Moeder van Verlossing