1156 – De Wereld hongert naar de Waarheid van Mijn Woord
Dinsdag 17 juni 2014, 22.23 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Restleger is in grote aantallen verzameld en is in alle delen van de wereld verspreid. De Mijnen kennen Mij en in de Kracht van de Heilige Geest heb Ik Mij bekend gemaakt door de Kracht van Mijn Woorden die deze Heilige Boodschappen bevatten.

Mijn Woord zal diegenen die al gezegend zijn met de Heilige Geest snel tot Mij trekken. Voor deze zielen is er geen twijfel. De Heilige Geest zal, door Mijn Woorden, de meer onwilligen aantrekken en terwijl ze onzeker kunnen zijn over de vraag of Ik het inderdaad Ben, Jezus Christus, Die hen wenkt om te reageren op Mijn Oproep, zullen zij tot Mij komen met de nodige voorzichtigheid. Uiteindelijk zullen zij Mij volledig omarmen. Dan zijn er diegenen die in Mij geloven, maar die niet erkennen dat Ik hen oproep. Ook zij zullen, na verloop van tijd, reageren op Mijn Oproep. Maar wat is Mijn Oproep? Is het om gewoon Mijzelf te bewijzen? Neen, want dat is niet nodig. Mijn Oproep is om jullie te verzamelen om jullie voor te bereiden, zodat alle Christenen Mij zullen helpen in Mijn zoektocht om de mensheid te redden. Het is door Mijn geliefde discipelen dat Ik veel kan laten gebeuren.

Mijn Missie is het om zielen te redden en Ik zal dat doen door het gebruik van de vrije wil van de mens. De Wil van God is om leven te geven en om al Gods kinderen onder Zijn Bescherming te brengen. Door de Goddelijke Wil kunnen alle zielen gered worden, maar de weg naar Eeuwig Heil ligt in de vrije wil, die God aan de mens heeft gegeven. Het zal door jullie vrije wil zijn dat ieder van jullie zijn toekomst zal kiezen. Jullie zullen niet worden gedwongen om de Barmhartigheid van God te aanvaarden, maar jullie zullen worden gevraagd om Mij te volgen. Ik zal jullie nooit bevelen om dat te doen, want het is jullie recht – het recht van jullie vrije wil – om voor jullie zelf te beslissen wat jullie willen doen.

Sommige mensen zullen verstandig kiezen, want ze zullen weten wat Ik aanbied, het pad van de Waarheid – de Weg naar het Eeuwige Leven. Sommige mensen zullen onverstandig kiezen en het verkeerde pad volgen. Zij zullen dat doen omdat ze er niet in geslaagd zijn om de Waarheid, het Woord van God, te begrijpen. Zij zullen toegelaten hebben dat de verlokking van grote materiële attracties, lusten en genoegens hen van Mij heeft weggeslingerd. Ze geloven niet in een leven na de dood en voelen geen berouw over de zonden die zij begaan bij het bevredigen van hun eigen zelfzuchtige verlangens. Maar toch, als hun de Waarheid getoond wordt en zij door anderen worden aangemoedigd om te luisteren naar het Woord van God en Mijn Belofte voor de toekomst, kunnen ze veranderen. Ze kunnen, door de Gave van Bekering, in Mijn Koninkrijk verblijven.

Mijn Oproep is dan ook om alle zielen aan te moedigen om de Waarheid te zoeken. Door hun vrije wil – en het moet door hun eigen keuze zijn – zullen ze Mij, hun geliefde Jezus, toelaten om hen te redden. Ik roep alle christenen nu op om jullie wapenrusting op te nemen en voorwaarts te gaan om Mij te helpen de zielen te verzamelen die verspreid en verloren zijn. Door jullie hulp kan Ik alle zielen van elk geloof, ras en kleur aanmoedigen om tot Mij te komen. Wanneer jullie hen willen bereiken, zal ik jullie bedekken met de grote Gaven van de Heilige Geest, zodat jullie kunnen slagen en Mij de verloren zielen brengen naar wie Ik elke seconde smacht.

Het is de Wil van God om iedereen te redden. Maar het is door de vrije wil van de mens, die ervoor kiest om in Mijn Armen te komen, door zijn eigen vrije keuze, dat de Goddelijke Wil zal voltrokken worden zoals het zou moeten zijn. Ga, jullie allemaal, en onderricht de Waarheid van de Heilige Evangeliën. De wereld hongert naar de Waarheid van Mijn Woord. Mijn Woord wordt niet meer onderwezen op de manier waarop het zou moeten zijn. Aan de mensen moet de Waarheid gegeven worden – daarvoor gaf Ik Mijn Leven. Zonder toegang tot de Waarheid – Mijn Heilig Woord – kunnen jullie niet kiezen voor het juiste pad naar Eeuwig Heil.

Daarom kom Ik nu, om jullie de Waarheid te brengen. Om jullie tot bezinning te brengen, zodat jullie voorbereid zijn, klaar en wachtend op de Grote Dag zonder vrees, pijniging of zorg in jullie harten. Wanneer jullie Mij aanvaarden en Mij volledig vertrouwen, dan zullen jullie in vrede zijn.

Jullie Jezus