1153 – Ik zal de tempels van deze sekten afbreken en hen stoppen in hun gemene daden tegen Gods kinderen
Zondag 15 juni 2014, 09.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de volle omvang van hoe ik genegeerd, geminacht en gehaat wordt, gaat de kennis van de meeste mensen te boven.

Er zijn groepen en sekten die toegewijd zijn aan de aanbidding van Satan en die vreselijke gruweldaden begaan onder de leiding van hem die Mij haat. De arme zondaars die erbij betrokken zijn hebben hun ziel verkocht aan de duivel en naar buiten toe zijn zij een bron van amusement, maar luister nu naar Mij. Zij hebben slechts één meester en die meester heeft grote macht over hen omdat zij hem het geschenk van hun vrije wil hebben gegeven. En omdat Satan het menselijk ras veracht, gebruikt hij deze zielen, alhoewel zij dat feit niet echt onderkennen. Hun haat voor Mij is even intens als tegenover diegenen die Mij, Jezus Christus, dienen.

De laatste strijd voor de zielen zal gestreden worden in elk deel van de wereld en het  zullen deze groepen zijn die zeer hard zullen vechten om de mensen weg te trekken van Mij en van de definitieve Verlossing die Ik voor Gods kinderen breng. Omdat Ik jullie allen bemin - inbegrepen diegenen die hun leven en hun recht op Eeuwige Zaligheid opgeofferd hebben voor de loze beloften van de koning van de leugen - is het Mijn plicht om alle obstakels te overwinnen om hen te bereiken, zo dat Ik hen kan redden.

Ik zal de tempels van deze sekten afbreken en hen stoppen in hun gemene daden tegen Gods kinderen. Zij die bevrijd zijn uit deze gevangenissen van de haat zullen, dat beloof Ik, Mij wachtend vinden. Voor elke afzonderlijke ziel die, vanuit die groepen, tot Mij komt op zoek naar vrede, zal Ik tien maal hun aantal bekeren. Ik zal de duivel overwinnen en Ik zal Gods kinderen, wat zij ook misdaan hebben, terugbrengen van de rand van de Helle-afgrond.

Wees nooit bevreesd voor de macht van de geest van het kwaad, eens jullie Mij volledig vertrouwen. Mijn Macht, de Macht van God, het Begin en het Einde, zal nooit vernietigd worden. Maar indien gelijk welke mens pogingen onderneemt om te trachten de Macht van God te vernietigen, zich wel bewust van de gevolgen, en die al Mijn inspanningen om zijn ziel te redden weigert, die zal in eeuwigheid lijden.

Jullie Jezus